Mga Living Will at mga Advance na Directive

Ang mga advance na directive ay ang pinakamadali at pinakatumatagal na paraan para matiyak na maipapaalam at magagawa ang iyong mga kahilingan sa pangangalagang pangkalusugan sa pagtatapos ng buhay. Makakatulong sa iyo ang mga artikulong ito na gumawa ng malinaw na mga tagubilin tungkol sa kung ano ang iyong gusto.