Hospice Care sa Bahay

Nag-aalok ang VITAS ng ilang mga pangunahing serbisyo na sumusuporta sa mga pasyente at kanilang mga pamilya habang nagbibigay sila ng hospice care sa bahay. Ang aming mga Telecare na clinician ay available sa telepono 24/7/365 upang sagutin ang mga katanungan at maghatid ng isang tao sa bedside, kung kinakailangan. Ang mga kagamitang medikal at gamot ay hinahatid din sa bahay, nagbibigay ng isang mahusay at respite care ng hanggang sa 5 araw ng Medicare-certified inpatient care para sa isang hospice na pasyente upang ang mga miyembro ng pamilya ay makapagpahinga sa kanilang mga tungkulin ng pag-aalaga upang makapagpahinga, magkapaglibang, mag-recharge, maglakbay, makabawi mula sa karamdaman o makadalo ng iba pang mga okasyon.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.