Mga Referral

Salamat sa pag-refer sa VITAS Healthcare ng iyong pasyenteng kwalipikadong makapasok sa hospice. Sagutan ang form sa ibaba upang isumite ang iyong secure na referral.

Kung ikaw ay isang clinician at gusto mong makipag-usap sa amin nang personal, tumawag sa 844.535.9252 para magbigay ng referral sa pamamagitan ng telepono. Maaari ka ring magbigay ng referral mula sa mobile app ng VITAS, na nagbibigay-daan sa instant at secure na pagsusumite ng face-sheet ng iyong pasyente.

Kailangan ang mga patlang na minarkahan ng *.Matagumpay na Natanggap ang Referral

Makikipag-ugnayan ang aming mga admissions professional sa pasyente o tagapag-alaga para mag-schedule ng pagbisita at idi-dispatch ang isang team member ng VITAS sa tabing-kama. Makikipag-ugnayan kami sa iyo tungkol sa update sa loob ng humigit-kumulang na 30 minuto.

Kung mayroon kang mga agarang alalahanin, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa 844-535-9592 at banggitin ang iyong confirmation number na nasa ibaba.
May problemang nangyari sa iyong isinumite

Pakisubukan ulit, o kaya puwede mo kaming tawagan sa 844.535.9252.