Mag-refer ng Pasyente o Miyembro ng Pamilya sa VITAS ngayon.

Salamat sa iyong referral sa VITAS Healthcare. Sagutan ang form sa ibaba upang isumite ang iyong secure na referral.

Pakipili upang masimulan ang form.

Kung nais mong makipag-usap sa amin nang personal, tumawag upang makagawa ng referral sa telepono.

I-download ang VITAS App para sa kaagad at protektadong pagsusumite ng fact-sheet ng iyong pasyente.

Paano ito gumagana:

1. Kumpletuhin ang form

Ilagay ang pangalan ng pasyente, at pagkatapos ay ibigay ang iyong pangalan at impormasyon kung paano ka makakausap.

2. Mayroong tatawag sa iyo

Makikipag-ugnayan kami sa iyo tungkol sa update sa loob ng humigit-kumulang na 30 minuto. Makikipag-ugnayan kami sa pasyente o tagapag-alaga para mag-schedule ng pagbisita.

3. Pagiging Karapat-dapat

Tutukuyin ng aming pangkat ng mga propesyonal kung ang pasyente ay kuwalipikado para sa aming mga hospice services.

Mayroong mga Tanong?

Kung ikaw ay isang manggagamot na nagnanais na makipag-usap sa amin nang personal, tumawag sa 844.535.9252 upang makagawa ng referral sa telepono.

Mayroong mga Tanong?

Kung ikaw ay isang manggagamot na nagnanais na makipag-usap sa amin nang personal, tumawag sa 844.535.9252 upang makagawa ng referral sa telepono.

Mag-refer ng mga Pasyente sa Hospice sa Pamamagitan ng mga Ilang Tap Lamang

Pinadali ng VITAS ang proseso ng referral sa hospice sa pamamagitan ng mobile application para sa mga gumagamit ng iPhone, iPad, at Android.Salamat sa iyong referral sa VITAS Healthcare.

Makikipag-ugnayan ang aming mga admissions professional sa pasyente o tagapag-alaga para mag-schedule ng pagbisita at idi-dispatch ang isang team member ng VITAS sa tabing-kama. Makikipag-ugnayan kami sa iyo tungkol sa update sa loob ng humigit-kumulang na 30 minuto.

Kung mayroon kang mga agarang alalahanin, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa 844-535-9592 at banggitin ang iyong confirmation number na nasa ibaba.

Paano ito gumagana:

1. Kumpletuhin ang form

Ilagay ang pangalan ng pasyente, at pagkatapos ay ibigay ang iyong pangalan at impormasyon kung paano ka makakausap.

2. Mayroong tatawag sa iyo

Makikipag-ugnayan kami sa iyo tungkol sa update sa loob ng humigit-kumulang na 30 minuto. Makikipag-ugnayan kami sa pasyente o tagapag-alaga para mag-schedule ng pagbisita.

3. Pagiging Karapat-dapat

Tutukuyin ng aming pangkat ng mga propesyonal kung ang pasyente ay kuwalipikado para sa aming mga hospice services.May problemang nangyari sa iyong isinumite

Pakisubukan ulit, o kaya puwede mo kaming tawagan sa 844.535.9252.

I-RESTART ANG FORM

Paano ito gumagana:

1. Kumpletuhin ang form

Ilagay ang pangalan ng pasyente, at pagkatapos ay ibigay ang iyong pangalan at impormasyon kung paano ka makakausap.

2. Mayroong tatawag sa iyo

Makikipag-ugnayan kami sa iyo tungkol sa update sa loob ng humigit-kumulang na 30 minuto. Makikipag-ugnayan kami sa pasyente o tagapag-alaga para mag-schedule ng pagbisita.

3. Pagiging Karapat-dapat

Tutukuyin ng aming pangkat ng mga propesyonal kung ang pasyente ay kuwalipikado para sa aming mga hospice services.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.