Mga Referral

Salamat sa pag-refer sa VITAS Healthcare ng iyong pasyenteng kwalipikadong makapasok sa hospice. Sagutan ang form sa ibaba upang isumite ang iyong secure na referral.

Kung ikaw ay isang clinician at gusto mong makipag-usap sa amin nang personal, tumawag sa 844.535.9252 para magbigay ng referral sa pamamagitan ng telepono. Maaari ka ring magbigay ng referral mula sa mobile app ng VITAS, na nagbibigay-daan sa instant at secure na pagsusumite ng face-sheet ng iyong pasyente.

Kailangan ang mga patlang na minarkahan ng *.