Mga Support Group

Ang mga support group ng VITAS ay isang resource para sa mga tagapag-alaga at pamilya ng mga hospice patient. Ang mga ito ay pinapangasiwaan ng mga propesyonal sa pagkawala at pangungulila ng VITAS, at matatagpuan sa pamamagitan ng telepono o Zoom.