Ano ang Palliative Care?

Ang salitang "palliative care" ay nagiging popular na medical phrase kamakailan lang, at tayong lahat ay nakatanggap ng palliative care sa ating buhay. Basahin ang higit pa mula sa mga makukuhang bagay sa VITAS na may kaugnayan sa palliative care upang matulungan kang makapag-desisyon kung ang palliative care ay ang tamang uri ng pangangalaga para sa iyong kasalukuyang sitwasyon.