Tungkol sa Palliative Care

Nakatanggap tayong lahat ng palliative care sa ating buhay. Basahin ang higit pa mula sa mga makukuhang bagay sa VITAS na may kaugnayan sa palliative care upang matulungan kang makapag-desisyon kung ang palliative care ay ang tamang uri ng pangangalaga para sa iyong kasalukuyang sitwasyon.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.