Emosyonal at Espirituwal na Tulong

Pinalilibutan ng hospice care ang mga pasyente at kanilang mga pamilya ng iba't ibang serbisyo ng therapy at resources na nagsisiguro ng quality of life sa katapusan ng buhay. Nakakahanap ang mga pasyente ng comfort at kapayapaan mula sa music therapy at mga pagbisita mula sa aming pre-screened, furry Paw Pals na mga alagang hayop at kanilang mga volunteer owner. Sinanay nang espesyal ang hospice teams upang magbigay ng pag-aalagang espirituwal/pastoral, pag-aalagang nagbibigay parangal sa mga tradisyon at mga turo ng Jewish faith, at pag-aalagang nauunawaan at pinarangalan ang natatanging karanasan ng mga beterano ng militar habang papalapit sila sa katapusan ng buhay.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.