Suporta ayon sa Medical Condition

Sinusunod ng bawat isang sakit ang kanyang sariling natatanging kurso. Matutulungan ng hospice care ang mga pasyenteng may malubhang sakit na kontrolin ang pananakit at mapamahalaan ang mga sintomas ng sakit kapag malapit na ang katapusan ng buhay. Kapag may hinaharap na malubhang yugto ng sakit, kailangang alam mo ang mga peligro at mga posibleng opsyon kung sakali mang ikaw o isang tao na iyong minamahal ay mangailangan ng mga ito.