Panahon na ba para sa Hospice? 3 Mga Bagay na Dapat Itanong sa Inyong Sarili

Ang pagbibigay ng hospice care sa pinakamainam na panahon ay isang paraan upang mabigyan ang mga pasyente ng gantimpala ng panahon. Maaari nilang harapin ang kanilang diagnosis, gumugol ng oras sa paggunita, magpaalam, makapag-ayos ng kanilang mga gawain at tumuon sa quality of life sa katapusan ng buhay.

Pinagpapahinga rin ng hospice care na nasa pinakamainam na oras ang mga healthcare professional, caregiver at pamilya ng mga krisis, pagkapagod at mga hamon ng patuloy na mapaghamong mga sintomas at sitwasyon habang nanghihina na ang isang pasyente.

Panahon na ba upang isaalang-alang ang hospice? Makakatulong ang pagsagot sa mga tanong na ito:

1. Hinaharap ba ng pasyente ang isa sa mga life-limiting na sakit o kondisyong ito?

Ang pinakakaraniwang sakit at kondisyon na nauugnay sa hospice care, ayon sa National Hospice at Palliative Care Organization, ay:

 • Cancer (28%)
 • Mga sakit sa cardiac at sirkulasyon (19%)
 • Dementia/Alzheimer’s (17%)
 • Mga sakit sa paghinga (11%)
 • Stroke (9%)

Ang iba pang mga kondisyon ay kinabibilangan ng end-stage na sakit sa atay at kidney disease, amyotrophic lateral sclerosis (ALS, o sakit ni Lou Gehrig) at iba pang mga degenerative na sakit na neurological.

Mga Manggagamot: Tingnan ang mga partikular na panuntunan sa sakit para sa pagiging karapat-dapat sa hospice

2. Nagpapakita ba ng mga senyales ng panghihina ang pasyente o mahal sa buhay?

Ang mga sumusunod na kadahilanan ay mahusay na mga tagapagpahiwatig na oras na para sa hospice:

 • Sertipikado ng doktor na ang pasyente ay may anim na buwan o mas kaunti pang buhay kung ang kondisyon/sakit ay sumusunod sa normal na kurso nito
 • Ang mga curative treatment (mga gamot, chemotherapy, rehab, atbp) ay hindi na epektibo o lumikha ng mga side effect na nagpapahaba sa pagdurusa, kakulangan sa ginhawa at sakit
 • Ang pasyente ay nagpasya na ihinto ang pagsubok, pagka-confine sa ospital at paggamot alang-alang sa palliative care
 • Ang pasyente ay lalong hindi nagagawa ang mga gawain ng pang-araw-araw na pamumuhay (personal na kalinisan, pagbibihis, pagkain, pagpapanatili sa pagdumi, paglilipat)
 • Sa paglipas ng 4-6 buwan, naranasan ng pasyente ang alinman sa mga ito:
  • Pagbaba ng 10% o higit pang timbang ng katawan
  • Higit sa 3 mga pagka-confine sa ospital o pagbisita sa emergency room
  • Ang pagkakaroon ng iba pang mga kondisyon na co-morbid
  • Pagbabawas ng pisikal na aktibidad
  • Bumababang pagkaalerto/pag-unawa sa kaisipan

3. Nasasaalang-alang mo ba ang kagustuhan ng pasyente?

Ang mga kagustuhan ng pasyente para sa end-of-life na pangangalaga ay maipapakita at madaling sundin kung mayroon siyang advanced na plano sa pag-aalaga (Advanced Care Plan, o ACP). Kasama rito ang living will, durable power of attorney para sa healthcare, o (sa ilang mga estado) dokumento ng Limang Kahilingan. Kung nilinaw ng pasyente na ang ilang mga pamamaraan o interbensyon ay dapat o hindi dapat hinabol sa harap ng life-limiting illness, ang hospice team ay maaaring gumawa ng care plan na nagbibigay parangal sa mga nais ng pasyente habang nakatuon sa kalidad, hindi ang dami, ng natitirang oras.

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa pagiging naaangkop sa hospice, makipag-ugnay sa admissions department ng lokal na hospice. Dapat masagot ng mga kawani ang mga katanungan o magpadala ng manggagamot upang suriin ang pasyente at matugunan ang pamilya nang walang gastos. Sa tulong ng impormasyong ito, magkakaroon ka ng mas mahusay na kahulugan kung kailan tama ang oras para sa hospice care.

Nagbibigay ang hospice ng kontrol sa pangangalaga sa katapusan ng buhay. Simulan na ngayon ang talakayan.