Mga Memory Bear

Yaong dilaw na cotton shirt na laging suot ng iyong ama, ang paboritong damit na pantag-araw ng iyong lola, o ang uniporme sa trabaho ng iyong asawa-makita at maramdaman lang ang ilang tela ay maaaring magbalik sa mahahalagang alaala ng isang mahal sa buhay.

Sa VITAS, alam namin ang kahalagahan ng mga alaalang ito at nakahanap ng paraan upang pangalagaan ang mga makahulugang tela para sa mga miyembro ng pamilya ng aming mga pasyente sa hospice.

Koleksyon ng mga Memory Bear

Ang mga Memory Bears ay tinahi ng mga boluntaryo ng VITAS mula sa damit o tela na dating pag-aari ng mahal mo sa buhay na pumanaw.

Nakakatulong ang mga espesyal na bear [oso] na ito na maibsan ang kirot kapag hinahanap mo ang iyong mahal sa buhay, nagiging tahimik na saksi sa iyong kalungkutan o nagsisilbing masarap na yakaping paalala ng taong mahal mo.

Palaging naghahatid ng espesyal na uri ng pag-aalaga ang isang yakap mula sa isang Memory Bear.

Humiling ng isang Memory Bear...o Maging Volunteer

Kung nais mo ng isang Memory Bear para sa isang mahal sa buhay na isang pasyente ng VITAS, makipag-usap sa iyong mga tagapag-alaga sa VITAS.

Kung gusto mo ang manahi at nais na gumawa ng mga Memory Bear para sa mga lokal na pamilya ng VITAS, tapusin itong online application o makipag-ugnayan sa iyong VITAS volunteer services manager.

Alamin kung maaaring makatulong ang hospice care sa iyong minamahal sa buhay

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.