Papaano Magbayad para sa Hospice

Ang Medicare, Medicaid, at pribadong insurance ay lahat nagbabayad para sa hospice. Napakabihira para sa isang pasyente o pamilya na magkaroon ng anumang gastos mula sa sariling bulsa.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.