Papaano Magbayad para sa Hospice

Ang Medicare, Medicaid, at pribadong insurance ay lahat nagbabayad para sa hospice. Napakabihira para sa isang pasyente o pamilya na magkaroon ng anumang gastos mula sa sariling bulsa.