Suporta sa Pamilya at Tagapag-alaga

Nagpla-plano ka man para sa hinaharap o kasalukuyan kang lumalaban sa iyong malubhang sakit, hindi madali na isaalang-alang ang nalalabing araw ng buhay mo. Nauunawaan namin na meron kang mga gustong itanong. Nasisiyahan kami na ibahagi ang aming natutuhan sa loob ng 40 taon namin bilang lider o nangunguna sa hospice care.

Hanapin ayon sa Topic