7 Mga Tip para sa Pagpapabuti ng Iyong Advance na Directive

Libreng Pag-download: 7 Mga Bagay na Kailangan mong Malaman Tungkol sa Mga Advance na Directive

Ang paglikha ng isang advance na directive ay isang mahalagang hakbang sa pagtukoy ng mga kagustuhan sa katapusan ng buhay. Kilala rin bilang Living will, power of attorney sa pangangalaga, mga utos ng doktor na paggagamot para mapanatiling buhay at iba pa, ang isang advance na directive ay isang nakasulat na pahayag na inilaan upang gabayan ang mga kawani ng medikal kung paano magpapatuloy sa iyong pangangalaga kung ikaw ay walang kakayahan na mag-isip/sa pag-iisip.

Kung mayroon kang isang advance na directive, mahusay-kabilang ka sa 26 porsyento ng mga Amerikano na gumagawa nito. Ngunit dahil lamang ito ay nakasulat, hindi nangangahulugang susundin ito.

Narito ang ilang mga tip upang matiyak na ang iyong advance na directive ay sinusunod:

  1. Turuan ang iyong sarili sa pangangalagang medikal ng end-of-life, tulad ng resuscitation at paggagamot para mapanatiling buhay. Bibigyan ka nito ng mga pananaw sa kung ano ang ibig sabihin ng iyong mga pagpipilian isang araw. 
  2. Pumili ng pangalawang pangangalagang pangkalusugan na may tapang magsalita para sa iyo. Ang isang advance na directive ay dapat na naroroon tuwing pupunta ka sa anumang ospital o pasilidad ng pag-aalaga, sa tuwing susunduin ka ng isang ambulansya o pupunta ka sa isang bagong tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan.
  3. Ibahagi at talakayin ang iyong advance na directive kasama ang pangalawang pangangalagang pangkalusugang iyon at ang iyong mga kaibigan at miyembro ng pamilya. Mahalaga para sa kanila na malaman kung paano mo naisip ang iyong mga pagpipilian.
  4. Ibahagi at talakayin ang iyong advance na directive sa iyong doktor at iba pang mga propesyonal sa medikal Kung nagbago ka ng mga doktor o nagdagdag ng mga espesyalista, talakayin ang iyong mga advance na directive sa sinumang bagong miyembro ng iyong pangkat ng pangangalagang pangkalusugan.
  5. I-update ang iyong advance na directive taun-taon. Ang iyong pakiramdam tungkol sa mga desisyon sa katapusan ng buhay ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon. 
  6. Sumangguni sa iyong doktor upang matiyak na ang iyong tala sa medikal ay nagpapakita na nakumpleto mo ang isang advance na directive, at kung saan makakahanap ng kopya. 
  7. Gawing madaling mahanap ang iyong advance na directive. Laging magtago ng isang kopya sa bahay; magbigay ng mga kopya sa iyong pangalawang pangangalaga sa kalusugan, sa mga miyembro ng pamilya at sa mga kaibigan. Mayroong mga app sa smartphone at website na nag-iimbak ng iyong advance na directive sa online kaya lagi itong available. Kung binago mo ang iyong advance na directive, ipalit mo ang bago sa luma sa lahat ng mga lugar na ito.

Ang Adhikain

Nais mong matiyak na malinaw sa mga taong mahal mo at pinagkakatiwalaan ang gusto mo kung hindi ka na makapagsasalita para sa iyong sarili. Kahit na malinaw ang pagkakasaad ng iyong mga kagustuhan, maaaring baguhin ng isang miyembro ng pamilya o doktor ang kalalabasan ng iyong advance na directve sa pamamagitan lamang ng pagpilit na alam niya ang pinakamahusay. Siguraduhin na ang lahat ay malinaw: Ang mga advance na directive ay sumasalamin sa mga desisyon na ginawa mo habang ikaw ay nasa malinaw na kaisipan, na alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo at inaasahan mong susundin ang iyong mga nais.

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.