Kinakailangan Ba ng Hospice na Mag-sign Ka ng DNR?

Depende sa Hospice

Habang kinakailangan ng ibang mga hospice ng isang Do Not Resuscitate (DNR) order o subukang ibalik sa buhay ang tao bago ma-admit, ang mga sertipikado ng Medicare na mga hospice ay hindi nangangailangan ng isang order ng DNR, dahil nauunawaan ng pasyente at pamilya na ang pasyente ay tatanggap ng palliative, hindi panlunas, na pangangalaga. Sa VITAS, hindi kailangan ng isang order ng DNR bago ma-admit ang isang pasyente. Kung maging isang "full code" na pasyente ka, na nangangahulugang gagawin ang anumang mga hakbang na kinakailangan upang mailigtas ang iyong buhay o ang magkaroon ng isang order ng DNR ay mahahalagang aspeto ng pagpaplano ng end-of-life. Narito ang ilang karagdagang impormasyon upang matulungan kang gumawa ng desisyon na may pinakamaraming impormasyon ipinababatid.

DNR kumpara sa CPR: Ano ang Dapat Isaalang-alang

Ngayon kasama sa CPR ang higit pa sa karaniwang kilalang mouth-to-mouth resuscitation at external chest compression noon. Ang mga pagsulong sa medisina ngayon ay nagbibigay-daan sa mas agresibong mga pagpipilian para sa pagligtas ng isang buhay, kabilang ang electric shock gamit ang mga paddle na inilalagay sa dibdib, open chess heart na masahe, mechanical tulong mula sa isang ventilator at ang pag-iniksyon ng mga gamot nang diretso sa puso. Bilang karagdagan, hindi ginagarantiyahan na ang CPR ay magiging matagumpay at kung minsan ay iniiwan ang pasyente sa mas masamang kalagayan kaysa sa dati.¹

Ano ang DNR Order?

Utos na DNR at DNR bracelet

Do Not Resuscitate, huwag subukang ibalik sa buhay ang tao. Ito ay isang utos na isinulat ng isang doktor at inilagay sa tsart ng medikal na nagbibigay ng direksyon sa lahat ng mga kawani ng medikal na huwag subukang ibalik ang buhay ng isang pasyenteng may malubhang sakit kung huminto ang paghinga o tibok ng puso nito. Nangangahulugan ito na ang mga doktor, nurse at iba pa, kabilang ang mga emergency medical technician, ay hindi magsisimula ng anumang mga pamamaraan na pang-emergency na pagligtas ng buhay Sa pangkalahatan, ang isang utos ng DNR ay inilalagay sa tsart ng may malubhang sakit ng pasyente bago magkaroon ng problema sa medikal.

Ang kalamangan at kahinaan ng CPR

Ang numero unong kalamangan ng CPR ay maililigtas nito ang iyong buhay. Para sa mga indibidwal na nabubulunan, nalulunod, inaatake sa puso o kapag ang daloy ng dugo papunta sa utak ay nahinto sa anumang kadahilanan, bawat minuto ay napakahalaga. Maaaring maiwasan ang permanenteng pinsala sa utak sa pamamagitan ng agarang CPR Kapag ang CPR ay matagumpay, maaaring maliit lang ang pinsala sa pamamagitan ng mabilis na pag-restart ng puso na muling dumaloy ang dugo. Ang CPR ay pinaka-matagumpay sa mga indibidwal na maayos ang kalusugan-na ang mga katawan ay hindi naapektuhan ng katandaan, karamdaman o sakit.

Sa kabilang banda, ang CPR ay maaaring maging mahirap para sa katawan na matagalan. Ang external chest compression ay maaaring maging sanhi ng mga pagkabasag o pakabali ng tadyang. Ang mga contusion sa mga baga mula sa puwersa ng CPR ay maaaring maging sanhi ng pag-ventilator sa pasyente. Ang huli na o hindi wastong CPR ay maaaring maging sanhi ng pinsala o pagpalya ng utak ng pasyente. Kahit na ang mouth-to-mouth resuscitation ay maaaring magpahawa ng sakit, lalo na kung ang pasyente ay immunocompromised.

Mga Utos VITAS at DNR

Walang tamang sagot sa kung ang pasyenteng may isang malubhang sakit ay dapat i-revive kung ang kanilang puso o baga ay tumigil. Ang ilang mga tao ay maaaring hindi kailanman handang talikuran ang CPR at iuulat nila ito sa kanilang mga medikal na rekord. Ang iba ay nakakakita ng utos na DNR sa kanilang tsart bilang pagtitiyak na mamamatay ang pasyente sa pamamagitan ng natural na kamatayan pagdating ng oras. Ang iba naman ay hindi nagpapasya, iniiwan sa malungkot na pamilya ang pagpapasya sa ganitong sitwasyon. Habang ang ilang mga hospice ay nagre-require ng isang DNR bago i-admit ang pasyente, ang VITAS ay hindi.

Ang pinakamainam na gawin sa ganitong sitwasyon ay kausapin ang iyong pamilya kung ano ang gusto mo bago pa talaga ninyo kailanganin ito. Ang pagkakaroon ng maayos na advance na directive ay ginagawang mas madali ang pasanin ng paggawa nito at iba pang mga mahahalagang desisyon sa pagtatapos ng buhay sa lahat ng kasangkot.

¹I-click para sa mapagkukunan

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.