Pagpa-plano sa Pangangalaga sa Taong Malapit Nang Pumanaw

Marami sa mga tao ang nahihirapang makipag-usap tungkol sa end-of-life care o kaya ay i-plano ito, ngunit ang karamihan sa mga tao ay mayroong malalakas na opinyon tungkol sa kung paano nila ninanais na magamot at mapangalagaan sa kanilang mga huling buwan, linggo at araw.

Ang pinaka-maaasahang paraan upang masiguro na ang iyong mga kagustuhan sa pagtatapos ng buhay ay masusunod ay sa pamamagitan ng paggawa ng isang advance na directive: isang legal na dokumento na ipinaliliwanag sa mga miyembro ng pamilya at healthcare providers ang uri ng pangangalaga at mga pamamaraan ng paggamot na iyong ninanais-at hindi ninanais- kung ikaw ay may malubhang sakit at hindi makapagsalita para sa iyong sarili. Hindi lamang maipaliliwanag ng advance na care planning sa isang legal na pamamaraan ang iyong mga kagustuhan sa pagtatapos ng buhay, ngunit maiiwasan din nito ang mga krisis at mababawasan ang kahirapan sa paggawa ng desisyon para sa iyong pamilya, itinalagang mga tagapagbigay ng pangangalaga at healthcare team.