Patakaran ng Pagkapribado

Ang VITAS Healthcare at ang mga affiliate nito ("Vitas") ay nangangakong poprotektahan ang iyong pagkapribado kaya bumuo kami ng mga patakaran sa pagkapribado upang protektahan ang impormasyong kinalap namin mula sa iyo. Binuo namin ang Notice of Privacy Practices, na ibinibigay sa iyo na may kaugnayan sa aming mga serbisyo at makikita sa Site, upang ilarawan ang aming mga kasanayan sa pagkapribado tungkol sa iyong "Protektadong Impormasyon sa Kalusugan" ayon sa iniaatas sa ilalim ng Health Insurance Portability and Accountability Act ng 1996 at regulasyon nito.

Ang Patakarang ito sa Pagkapribado ay nag-aaplay sa VITAS Healthcare Web site ("Site") at inilalarawan ang mga uri ng impormasyong maaaring makalap namin mula sa iyo, o maaaring ibigay mo kapag binisita mo ang Site, at ang aming mga kasanayan sa pagkalap at paggamit ng impormasyong iyon.

Sa pamamagitan ng paggamit ng Site, pumapayag ka sa mga kasanayan sa data na inilalarawan dito. May karapatan kaming baguhin ang mga termino ng Patakaran sa Pagkapribado na ito sa pamamagitan ng pag-post ng isang napapanahong bersyon sa Site upang lagi mong alam ang aming proseso na may kaugnayan sa pangangalap, paggamit at pagsisiwalat ng impormasyon. Inaanyayahan ka naming na suriin paminsan-minsan ang Site para sa anumang mga pag-update sa Patakaran sa Pagkapribado.

Pangangalap ng Impormasyon

Ang Vitas ay nangangalap ng ang iba't ibang uri ng impormasyon: Personal na Impormasyon at Anonymous na Impormasyon.

Kinakalap ng Vitas ang personal na impormasyon nagbibigay ng pagkakakilanlan mo na kusang ibinigay mo sa amin, tulad ng iyong e-mail address, pangalan, bahay o address ng trabaho o numero ng telepono. Habang bumibisita sa Site, kung nagbibigay ka ng personal na impormasyong nagbibigay ng pagkakakilanlan mo upang makatanggap ng impormasyon mula sa amin, ikakalap at ii-store namin ang personal na data na iyon. Mangyaring tandaan na kung direktang isiniwalat mo ang personal na impormasyong nagbibigay ng pagkakakilanlan mo o personal na sensitibong data sa pamamagitan ng mga board ng pampublikong mensahe ng Vitas, ang impormasyong ito ay maaaring makalap at magamit ng iba. Tandaan: Hindi binabasa ng Vitas ang alinman sa iyong pribadong mga komunikasyon sa online.

Kinakalap din ng Vitas ang anonymous na impormasyong demograpiko, na hindi kakaiba sa iyo, tulad ng iyong ZIP code, edad, kasarian, kagustuhan, interes at mga paborito.

Mayroon ding impormasyon tungkol sa hardware at software ng iyong computer na awtomatikong kinakalap ng Vitas. Maaaring isama sa impormasyong ito: ang iyong IP address, uri ng browser, ng domain, names, oras ng pag-access at mga referring Web site address. . Ang impormasyong ito ay ginagamit ng Vitas para sa pagpapatakbo ng serbisyo, upang mapanatili ang kalidad ng serbisyo, at magbigay ng mga pangkalahatang istatistika tungkol sa paggamit ng Web site ng Vitas.

Hinihikayat ka ng Vitas na suriin ang mga pahayag sa pagkapribado ng mga Web site na pinili mong mai-link mula sa Vitas upang maunawaan mo kung paano nangangalap, gumagamit at ibinabahagi ng Web site ang iyong impormasyon. Ang Vitas ay hindi mananagot para sa mga pahayag sa pagkapribado o iba pang nilalaman ng mga Web site sa labas ng Vitas at ang pamilya ng Vitas ng mga Web site.

Paggamit ng iyong Personal na Impormasyon

Kinakalap at ginagamit ng Vitas ang iyong personal na impormasyon upang mapatakbo ang Web site ng Vitas at maihatid ang mga serbisyong hiniling mo. Ginagamit din ng Vitas ang iyong personal na impormasyong nagbibigay ng pagkakakilanlan mo upang ipaalam sa iyo ang iba pang mga produkto o serbisyo na mayroon ang Vitas at mga affiliate nito. Maaari ring makipag-ugnay sa iyo ang Vitas sa pamamagitan ng mga survey upang magsagawa ng pananaliksik tungkol sa iyong opinyon sa kasalukuyang mga serbisyo o mga potensyal na serbisyo na maaaring ialok. Kung ipinagkaloob sa Vitas, maaari naming gamitin ang iyong pangalan, email address, mailing address, numero ng telepono, o iba pang data upang makipag-ugnayan sa iyo.

Ang Vitas ay hindi nagbebenta, nagrerenta o nagpapaarkila ng mga listahan ng customer nito sa mga third party. Ang Vitas ay maaaring makipag-ugnay sa iyo paminsan-minsan, sa ngalan ng mga external business partner tungkol sa isang partikular na alok na maaaring interesado ka. Sa mga ganoong pagkakataon, ang iyong natatanging personal na impormasyong nagbibigay ng pagkakakilanlan mo (e-mail, pangalan, address, numero ng telepono) ay hindi maililipat sa third party. Bilang karagdagan, ang Vitas ay maaaring magbahagi ng data sa mga pinagkakatiwalaang partner upang matulungan kaming magsagawa ng analysis na pang-statistic, magpadala sa iyo ng email o koreo, magbigay ng customer support, o mag-ayos ng mga paghahatid. Ang lahat ng mga third party ay ipinagbabawal na gamitin ang iyong personal na impormasyon maliban kung ibigay ang mga serbisyong ito sa Vitas, at atasan silang mapanatili ang pagiging lihim ng iyong impormasyon.

Hindi ginagamit o isinisiwalat ng Vitas ang sensitibong personal na impormasyon, tulad ng lahi, relihiyon, o mga kaanib sa pulitika, nang walang malinaw na pahintulot.

Sinusubaybayan ng Vitas ang mga Web site at mga page na binibisita ng aming mga customer sa Vitas, upang matukoy kung anong mga serbisyo ng Vitas ang pinakapopular. Ang data na ito ay ginagamit upang maihatid ang customize na nilalaman at advertising ng Vitas sa mga customer na nagpapahiwatig na interesado sila sa isang partikular na paksa.

Ibubunyag lamang ng mga Web site ng Vitas ang iyong personal na impormasyon, nang walang abiso, kung may kaugnayan sa utos ng korte, subpoena, pagsisiyasat ng gobyerno, o kung hinihiling o pinahihintulutan ng batas.

Paggamit ng Cookies

Gumagamit ang Site ng "cookies" upang matulungan kang mai-personalize ang iyong karanasan sa online. Ang cookie ay isang text file na inilalagay sa iyong hard disk ng isang server ng web page. Ang cookies ay hindi magagamit upang patakbuhin ang mga programa o magdala ng mga virus sa iyong computer. Ang mga cookies ay itinatalaga sa iyo nang walang kapareho, at maaari lamang basahin ng isang web server sa domain na nagbigay ng cookie sa iyo.

Ang isa sa mga pangunahing layunin ng cookies ay magbigay ng kaginhawaan upang makatipid ka ng oras. Ang layunin ng isang cookie ay upang sabihin sa Web server na nakabalik ka sa isang partikular na page. Halimbawa, kung isinapersonal mo ang mga page ng Site, o nagparehistro sa Site o mga serbisyo ng Vitas, tutulungan ng cookie ang Vitas na maalala ang iyong partikular na impormasyon sa mga susunod na pagbisita. Pinapadali nito ang proseso ng pag-record ng iyong personal na impormasyon, tulad ng mga address ng billing, mga shipping address, at iba pa. Kapag bumalik ka sa Site, maaaring makuha muli ang impormasyong nauna mo ng ibinigay, upang madali mong magamit ang anumang mga katangian ng Site na iyong na-customize.

May kakayahan kang tanggapin o tanggihan ang cookies. Karamihan sa mga browser ng Web ay awtomatikong tumatanggap ng mga cookies, ngunit maaari mong baguhin ang setting ng iyong browser upang tanggihan ang mga cookies kung gusto mo. Kung pinili mong tanggihan ang mga cookies, maaaring hindi mo ganap na makuha ang mga interactive na katangian ng mga Site.

Digital Advertising Alliance

Sa United States, ang Vitas ay kalahok sa Digital Advertising Alliance (DAA) at mga self-regulatory na programa, at sumusunod sa Principles for Online Behavioral Advertising ng DAA. Mag-click dito para matuto pa tungkol sa DAA.

Proteksyon ng iyong Personal na Impormasyon

Ang Vitas ay gumagamit ng makatwirang industry standard na pag-iingat upang mapanatiling ligtas ang Site at mga system nito at upang maiwasang makuha ng mga hindi awtorisadong tao o mga entity ang personal na impormasyon. Kapag ang personal na impormasyon (tulad ng pangalan, email at numero ng telepono) ay ipinadala sa Site, protektado ito sa pamamagitan ng paggamit ng encryption, tulad ng protocol ng Secure Socket Layer (SSL). Sa kabila ng pagtatatag ng mga pamantayang ito, hindi kami makapagbibigay ng lubos na katiyakan na ang mga nilalaman ng mga mensahe at anumang kumpidensyal na impormasyong pinili mong ipadala sa amin ay magiging ligtas.

Pagkapribado ng mga Bata

Ang Site ay hindi para sa mga batang wala pang 18 taong gulang. Hindi namin hihingin o sadyang kakalapin ang impormasyon mula sa mga bata at walang bahagi ng Site ang inilaan upang akitin ang sinumang wala pang edad na 18. Kung sa palagay mo ay nakakalap kami ng personal na impormasyon mula sa isang bata sa pamamagitan ng Site, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sawebmaster@vitas.com upang agad naming tanggalin ang anumang naturang impormasyon.

Mga Karapatan sa Pagkapribado ng California

Alinsunod sa California Civil Code Section 1798.83, ang mga user na naninirahan sa California ay maaaring humiling ng partikular na impormasyon tungkol sa pagbabahagi ng kanilang impormasyon sa mga ikatlong partido para sa mga layunin ng direct marketing sa nakalipas na taon. Kasama sa impormasyong may karapatan kang matanggap ay ang mga kategorya ng personal na impormasyong ibinunyag namin para sa mga layunin ng direct marketing sa nakalipas na taon ng kalendaryo at ang pangalan ng mga kumpanyang nakatanggap ng nasabing impormasyon. May karapatan kang makatanggap ng kopya ng impormasyon na ito sa isang pamantayan na format, at ang impormasyon ay hindi nagtutukoy sa iyo bilang isang indibidwal. Maaaring hilingin ng mga naninirahan sa California ang pagbubunyag na ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang kahilingan sa amin gamit ang impormasyon na nakalahad sa ibaba. Mangyaring magbigay ng sapat na impormasyon upang magbigyan kami ng pagkakataon na mahanap ka namin sa aming mga talaan.

Alinsunod sa California Consumer Protection Act, ("CCPA"), may karagdagang karapatan ang mga naninirahan sa California tungkol sa kanilang personal na impormasyon. Pakitingnan ang aming Paunawa ng CCPA para sa mga detalye.

Mga Pagbabago sa Pahayag na ito

Ia-update ng VITAS Healthcare paminsan minsan itong Patakaran sa Pagkapribado upang maipakita ang puna ng kumpanya at customer. Hinihikayat ka ng VITAS Healthcare na regular na suriin ang Pahayag na ito upang mabigyan ng kaalaman kung paano ginagamit ng VITAS Healthcare ang iyong impormasyon.

Impormasyon Para Makipag-ugnayan

Malugod na tinatanggap ng VITAS Healthcare ang iyong mga komento tungkol sa Patakaran sa Pagkapribado. Kung naniniwala ka na ang VITAS Healthcare ay hindi sumunod sa Pahayag na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa VITAS Healthcare.. Sisikapin naming mabuti na agad na matukoy at malunasan ang problema.