Pumili ng Advantage

 • 24/7/365 na Klinikal na Suporta

  24/7/365 na Klinikal na Suporta

  Mula sa gabay sa telepono hanggang sa personal na klinikal na suporta, parati kaming nakahandang tumulong sa lahat ng oras.

  Matuto pa
 • Mga Espesyalista sa Malubhang Karamdaman

  Mga Espesyalista sa Malubhang Karamdaman

  Mayroon kaming partikular sa sakit na dalubhasa sa end-of-life care at advance na care planning.

  Matuto pa
 • Mga Kumplikadong Modality

  Mga Kumplikadong Modality

  Pinangangalagaan namin ang mga pasyenteng may komplikadong pangangailangan, kung saan ang mga ibang provider ay walang kadalubhasaan.

  Matuto pa
 • High-Acuity na Pangangalaga

  High-Acuity na Pangangalaga

  Handa kaming mangalaga para sa mga pasyenteng may high-acuity na pangangailangan kung saan ang mga ibang hospice ay kulang ang mga resource.

  Matuto pa
 • Bukas na Formulary

  Bukas na Formulary

  Ginagamit namin ang aming bukas na pormularyo para mapangasiwaan ang access ng hospice at pasimplehin ang transisyon.

  Matuto pa
 • Mga Thought Leader

  Mga Thought Leader

  Alamin kung paano namin itinakda ang pamantayan ng industriya para sa end-of-life care na nakatuon sa kaginhawahan.

  Matuto pa

Pumili ng Advantage

 • 24/7/365 na Klinikal na Suporta

  24/7/365 na Klinikal na Suporta

  Mula sa gabay sa telepono hanggang sa personal na klinikal na suporta, parati kaming nakahandang tumulong sa lahat ng oras.

  Matuto pa
 • Mga Espesyalista sa Malubhang Karamdaman

  Mga Espesyalista sa Malubhang Karamdaman

  Mayroon kaming partikular sa sakit na dalubhasa sa end-of-life care at advance na care planning.

  Matuto pa
 • Mga Kumplikadong Modality

  Mga Kumplikadong Modality

  Pinangangalagaan namin ang mga pasyenteng may komplikadong pangangailangan, kung saan ang mga ibang provider ay walang kadalubhasaan.

  Matuto pa
 • High-Acuity na Pangangalaga

  High-Acuity na Pangangalaga

  Handa kaming mangalaga para sa mga pasyenteng may high-acuity na pangangailangan kung saan ang mga ibang hospice ay kulang ang mga resource.

  Matuto pa
 • Bukas na Formulary

  Bukas na Formulary

  Ginagamit namin ang aming bukas na pormularyo para mapangasiwaan ang access ng hospice at pasimplehin ang transisyon.

  Matuto pa
 • Mga Thought Leader

  Mga Thought Leader

  Alamin kung paano namin itinakda ang pamantayan ng industriya para sa end-of-life care na nakatuon sa kaginhawahan.

  Matuto paPiliin ang Setting ng Iyong Pangangalaga

 • Physician Practice

  Physician Practice

  Puwedeng makinabang mula sa VITAS Advantage ang mga doktor at ang kanilang mga pasyente.

  Alamin kung paano
 • Ospital

  Ospital

  Puwedeng makinabang mula sa VITAS Advantage ang mga clinician at pasyente na naka-base sa ospital.

  Narito kung paano
 • Pasilidad ng Pangmatagalang Pangangalaga

  Pasilidad ng Pangmatagalang Pangangalaga

  Ang VITAS Advantage ay makakatulong sa mga pasyente at clinician na nasa mga LTCF.

  Alamin kung paano

Piliin ang Setting ng Iyong Pangangalaga

 • Physician Practice

  Physician Practice

  Puwedeng makinabang mula sa VITAS Advantage ang mga doktor at ang kanilang mga pasyente.

  Alamin kung paano
 • Ospital

  Ospital

  Puwedeng makinabang mula sa VITAS Advantage ang mga clinician at pasyente na naka-base sa ospital.

  Narito kung paano
 • Pasilidad ng Pangmatagalang Pangangalaga

  Pasilidad ng Pangmatagalang Pangangalaga

  Ang VITAS Advantage ay makakatulong sa mga pasyente at clinician na nasa mga LTCF.

  Alamin kung paano

Paano I-refer ang Iyong Pasyente sa VITAS