Ang Halaga ng Pakikipag-partner sa VITAS

Siyasatin kung paano pinapahusay ng aming natatanging serbisyo ang kasiyahan ng aming mga pasyente:

Inakbayan ng isang babaeng nakasuot ng scrubs at may stethoscope ang balikat ng isang pasyente.

Paano I-refer ang Iyong Pasyente sa VITAS