Ang Halaga ng Pakikipag-partner sa VITAS

Siyasatin kung paano pinapahusay ng aming natatanging serbisyo ang kasiyahan ng aming mga pasyente:

Paano I-refer ang Iyong Pasyente sa VITAS