Ang Mahusay na Hospice Care ay Nangangailangan ng Panahon

Ang Hospice Care ay nagbibigay ng pinahusay na mga benepisyo sa pagtatapos ng buhay, ngunit ang karamihan sa mga pamilya ay pumipili ng hospice kapag ang kanilang mahal sa buhay ay mga araw o oras na lamang ang natitira sa buhay.

Kinukumpirma ng mga pag-aaral at survey ang napakalaking pisikal, emosyonal, espirituwal at pinansyal na mga benepisyo ng hospice care. Gayunpaman, ang median length of service (MLOS) ay 24 araw.1

Ang Hospice sa Huling Anim na Buwan ng Buhay

Ayon sa kahulugan, inilaan ang hospice upang tulungan ang mga pasyente at pamilya sa huling anim na buwan ng buhay. Ang mga eksperto ay sumasang-ayon na ang hospice care ay pinakakapaki-pakinabang kapag ang mga pasyente ay piniling makatanggap ng hospice care nang ilang buwan, kaysa mga ilang linggo o araw. Sa katunayan, isang pag-aaral ang inilathala sa Journal of Pain and Symptom Management ang nagpakita na ang mga mga pasyente sa hospice ay nabubuhay ng may average na 29 araw na mas mahaba kaysa sa mga hindi pumili ng hospice2.

Habang ang hospice ay maaaring positibong makaapekto sa isang pasyente sa krisis, lalo pa sana itong makadaragdag ng pagiging positibo ng pasyente kung natanggap ito sa mas mahabang panahon. Kung mas maraming oras ang suporta ng team ng hospice sa pasyente at pamilya, mas mahusay din ang kalidad ng buhay para sa pasyente at mas maganda rin ang mga alaalang iiwan sa mahal sa buhay sa pagkawala nila.

May oras nang pagkontrol ng mga pisikal na sintomas, mayroon ding oras upang suriin ang sikolohikal at emosyonal na sakit.

Ang mga pasyente ay madalas na natututo na tanggapin ang mahalagang yugto ng buhay, nakikipag-ugnayan, nakikipag-ayos ng mga relasyon, muling tumutuklas ng mga simpleng kasiyahan at gumagawa ng kapayapaan. Ang hospice ay tumutulong na mabuhay ang pasyente bawat araw.

1NHPCO Facts and Figures:Hospice Care in America. Alexandria, VA: National Hospice and Palliative Care Organization, Rev. ed. Abril 2018.

2Original Number: 0Connor, Stephen R., et. al. Comparing hospice and nonhospice patient survival among patients who die within a three-year window. Journal of Pain and Symptom Management. 33(3):238-46.

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.