Kailan ang Oras para sa Hospice?

"Sana ay pinili ko ang hospice care nang mas maaga" ay isang karaniwang damdaming ipinapahayag ng mga pasyente sa hospisyo, kanilang mga pamilya, mga tagapag-alaga at maging ng mga doctor at nurse practitioner na nagsasangguni ng mga pasyente sa VITAS. Kung tinatanong mo ang sarili mo kung tama na ang panahong ito para piliin ang hospice care, malamang na ang sagot ay oo.

Napag-alaman ng isang pag-aaral na yaong mga nakatanggap ng espesyal na hospice care nang maaga sa proseso ng sakit na nagdudulot ng maagang pagkamatay ay kadalasang bumubuti nang pansamantala, nararanasan ang mga benepisyo ng pain relief, pangangasiwa ng sintomas at comfort care para maibsan ang pagkabalisa, depresyon at pagkapagod.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.