Mga Impormasyon tungkol sa VITAS

Narito ang ilan sa mga facts at figures tungkol sa VITAS Healthcare:

  • Ang VITAS ay may 45 taong karanasan sa hospice care at ito ang pinakamalaki at single-source na provider ng end-of-life care sa buong bansa.
  • Ang pangalan ng VITAS ay binibigkas bilang VEE-tahs at mula ito sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay "mga buhay."
  • Ang 10,763 mga propesyonal ng VITAS ay nagbibigay ng pangangalaga sa 19,952 mga pasyente sa lahat ng 15 estado ng U.S. at sa District of Columbia.
  • Ang VITAS ang Founding Benefactor ng Duke of Institute on Care at the End of Live, ang pinakauna at kumpletong institusyon sa bansa sa pagsusulong ng pananaliksik, edukasyon at pangangalaga sa mga taong nasa bingit na ng kamatayan.
  • Ang makapangyarihang teksto ng hospice, na orihinal na inilathala noong 2002 at muling inilimbag noong 2011 bilang Pangangalaga sa Katapusan ng Buhay: Isang Praktikal na Gabay, ay tinipon ng dating VITAS Chief Medical Officer na si Barry M. Kinzbrunner, MD, FACP, FAAHPM, na may mga kontribusyon ng 19 mga clinician ng VITAS-mula sa mga doctor hanggang sa mga kapilyan, at bawat iba pang mga disiplina sa hospice sa pagitan.
  • Nanalo ang VITAS ng Trailblazer Health Award na ibinigay ng Rainbow/PUSH Coalition bilang pagkilala sa tuluy-tuloy na gawain ng VITAS upang palawakin ang kamalayan tungkol sa mga serbisyo ng hospice kung paano matatanggap ang mga serbisyong ito para sa mga African Americans.
  • Ang VITAS Healthcare ay naghatid ng $11.9 milyon para sa lehitimong charity care sa mga pasyente sa hospice sa buong bansa noong  2023. Kumakatawan ito ng humigit-kumulang sa 1% ng aming kabuuang kinita-isang proporsiyon na kakaunti lamang, kung mayroon man, sa mga provider ng hospice na maaaring makatugma.
  • Nagbibigay ang VITAS ng pangangalaga sa 25 mga inpatient na unit ng hospice at pati na rin sa mga bahay ng pasyente, ospital, nursing home at mga assisted living community para sa mga nakatatanda.
  • 5,700 na mga boluntaryong bihasa. Ang mga boluntaryo ng VITAS ay nakapagbigay ng 229,132 oras ng pangangalaga noong 2023.

Huling update: Abril 2024

Ang VITAS ay isa sa mga nauna sa larangan ng hospice care mula 1978.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.