Mag-boluntaryo sa VITAS

Sinasanay ang mga volunteer ng hospice upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pasyente at pamilya. Bumisita sila nang naka-schedule, ngunit nagbabago ito batay sa idinidikta ng kalusugan at interes ng pasyente. Wala silang bayad, ngunit hindi mabibili ng salapi.

Dahil may natatanging end-of-life na pangangailangan ang mga hospice patient, naghahanap ng mga volunteer ang VITAS mula sa lahat ng background, karanasan at kultura. Lalo kaming interesado sa mga volunteer na nauunawaan ang pilosopiya ng hospice at tinatanggap ang kahalagahan ng quality of life sa katapusan ng buhay.

Kadalasan, ang isang miyembro ng pamilya na nangungulila ay nakakahanap ng calling na "ibalik ang natamo" sa pamamagitan ng pagiging volunteer ng VITAS.

Mag-apply na Mag-volunteer Ngayon

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.