Mga Support Group para sa Tagapag-alaga

Ang aming mga Support Group para sa Tagapag-alaga ay pinapangasiwaan ng mga mga propesyonal sa pagkawala at pangungulila. Nagbibigay-kaalaman ang mga grupo sa pamamahala ng stress ng tagapag-alaga at pati na rin ng emotional support.

Inihahandog ang mga grupo sa pamamagitan ng telepono o Zoom, at bukas ang mga ito sa sinumang tagapag-alaga ng pamilya sa hospice; hindi nangangailangang pasyente ng VITAS ang iyong mahal sa buhay para makilahok.

Kung gusto mong sumali sa isang video support group sa Zoom, puwede mong tingnan ang mga tagubiling ito.

Plano kong dumalo sa mga sumusunod na lingguhang grupo

Impormasyon Para Makipag-ugnayan

Pahayag sa Pagkakumpidensyal

Kinikilala kong hindi secure at may potensyal na panganib sa pagkapribado ang mga electronic na pakikipag-ugnayan.

Para maramdaman ng lahat ng mga miyembro ng grupo na sila ay malayang makibahagi sa grupo sa telepono, mahalagang panatilihing kumpidensyal ng bawat isa ang anumang ibinabahagi ng ibang miyembro sa session.

Bukod pa rito, iminumungkahi naming maghanap ka ng tahimik at kumportableng lugar na malayo sa iba, kung maaari, kapag tumawag ka sa grupo.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.