Ang Apat na Level ng Hospice Care

Ang hospice ay isang pangangalagang nakatuon sa kaginhawahan na dinadala sa bawat pasyente, kahit man ito sa isang pribadong bahay, isang nursing home, assisted living community, residensyal na pasilidad sa pangangalaga para sa nakakatanda, o hospice house.

Tinutukoy ng Centers for Medicare and Medicaid Services ang apat na uri, o "mga antas," ng hospice care. Posibleng maranasan ng isang pasyente ang lahat ng apat na antas, maaaring sa loob lang ng isang linggo o sampung araw ng mga hospice services. Ang ibang pasyente naman ay puwedeng makaranas ng isang antas ng pangangalaga sa loob ng mga ilang buwan ng kanyang hospice care. Tinutugunan ng bawat antas ng pangangalaga ang mga partikular na pangangailangan, at ang bawat pasyente ng hospice ay magkakaiba.

Ano ang Apat na Antas ng Hospice Care?

Ang bawat hospice provider na sertipikado ng Medicare ay dapat magbigay ng apat na level ng pangangalaga: 

  1. Hospice Care sa Bahay
  2. Patuloy na Hospice Care
  3. Inpatient Hospice Care
  4. Respite Care

Alamin ang higit pa tungkol sa bawat uri ng hospice care sa ibaba: