Ang 4 Mga Antas ng Hospice Care

Ang Hospice ay isang comfort care na dinadala sa bawat pasyente, maging sa isang pribadong bahay man, isang nursing home, assisted living community o hospice house.

Ano ang Apat na Antas ng Hospice Care?

Ang Center para sa Medicare at Medicaid Services ay tinukoy ang apat na uri, o "mga level," ng hospice care. Ang isang pasyente ay maaaring makaranas ng lahat ng apat na lebel, marahil sa loob lamang ng isang linggo o sampung araw ng mga hospice service. Ang iba pang pasyente ay maaaring makaranas ng isang lebel ng pangangalaga sa buong tagal ng kanyang hospice care. Ang bawat level ng pangangalaga ay nakakatugon sa mga partikular na pangangailangan, at ang bawat pasyente ng hospice ay naiiba.

Ang bawat hospice provider na sertipikado ng Medicare ay dapat magbigay ng apat na level ng pangangalaga: