Mga Bagay na Madalas Itanong (FAQs) tungkol para sa Pagbabayad sa Hospice

Ang 99% ng mga pasyente ng hospice ay walang gastos mula sa sariling bulsa. Saklaw ng Medicare ang halaga bilang bahagi ng Medicare Hospice Benefit. Tingnan ang mga kasagutan sa mga karaniwang tanong tungkol sa pagbabayad para sa hospice sa ibaba.