Kaalaman Tungkol sa Hospice Care

Ang hospice ay isang uri ng pag-aalagang medikal na nagbibigay sa mga pasyenteng may malubhang sakit at kanilang mga mahal sa buhay ng makahulugang oras nang magkasama kapag ang pokus ng pag-aalaga ay tumutungo mula sa aktibong paggamot sa comfot at quality of life sa katapusan ng buhay. Ang Hospice ay hindi isang lugar. Sa halip, ito ay isang buong hanay ng mga serbisyo na nagbibigay kontrol sa mga pasyente at pamilya, na nagbibigay sa kanila ng pag-asa tungkol sa kanilang mga huling araw, linggo at buwan.