Mula sa Ospital patungo sa Bahay Hindi Ka Nag-iisa sa VITAS

Ano ang Sinasabi ng mga Tao Tungkol sa Amin

"Mula sa pinaka-unang tawag sa telepono, naramdaman kong ako ay ligtas at alam ang mga nangyayari, at inaalagaan nang husto ang aking ina! Lubos kong inirerekomenda ang VITAS. Ang mga nurse, assistant, at support staff nila ang pinakamahusay na nakasama ko!"

- Tracy M., Septiyembre 2020
Larawan ng pamilya ni Bob B., isang pasyente sa VITAS

"Tuwing may tao na mula sa VITAS na pumupunta rito para alagaan si Bob (ang aking kapatid), para siyang anghel na tumutulong sa amin sa paglalakbay na ito."

- John B., Septiyembre 2020
Naglilingkod

Mga Lugar ng Serbisyo ng VITAS

Nagbibigay ang VITAS ng mga serbisyo ng hospice care 14 sa mga estado at Distrito ng Columbia.

Ilagay ang iyong zip code sa ibaba upang makita kung available ang mga serbisyo ng VITAS sa iyong lugar: