Kapag Quality of Life ang Pinakamahalaga​​ Hospice ang Aming Espesyalidad

Ano ang Sinasabi ng mga Tao Tungkol sa Amin

"Ang VITAS at lahat ng mga nagtatrabaho doon ang pinakamagaling na nangyari sa aming pamilya. Pinangalagaan nila ang aming ina noong lubos na kailangan namin ito."

- Kim C., Hunyo 2023
Isang Memory Bear at magazine cover na nagbibigay-pugay sa isang pasyente ng VITAS

"Sinamahan ako ng mga mapagmahal at mapagkalingang taong ito sa huling labintatlong araw ng buhay ng aking kapatid. Dahil sa mga anghel sa hospice, nagawa ng kapatid ko na pumanaw nang may dignidad."

- Gail W., Mayo 2022
Naglilingkod

Mga Lugar ng Serbisyo ng VITAS

Nagbibigay ang VITAS ng mga serbisyo ng hospice care 14 sa mga estado at Distrito ng Columbia.

Ilagay ang iyong zip code sa ibaba upang makita kung available ang mga serbisyo ng VITAS sa iyong lugar: