Kapag Quality of Life ang Pinakamahalaga​​ Hospice ang Aming Espesyalidad

Ano ang Sinasabi ng mga Tao Tungkol sa Amin

"Mananatiling isa sa mga bayani namin ang VITAS dahil binigyan nito kami ng pagkakataon na makapag-paalam nang personal sa aming ama. Salamat."

- Eva M., Enero 2022
Larawan ng pamilya ni Evelyn, ang nanay ni Iona

"Sa isang minutong pag-abiso, mayroong tulong kaagad mula sa VITAS. Hindi kailangang maghintay, napakahusay."

- Iona C., Oktubre 2021
Naglilingkod

Mga Lugar ng Serbisyo ng VITAS

Nagbibigay ang VITAS ng mga serbisyo ng hospice care 14 sa mga estado at Distrito ng Columbia.

Ilagay ang iyong zip code sa ibaba upang makita kung available ang mga serbisyo ng VITAS sa iyong lugar: