Kapag Quality of Life ang Pinakamahalaga​​ Hospice ang Aming Espesyalidad

Ano ang Sinasabi ng mga Tao Tungkol sa Amin

"Gusto kong pasalamatan ang mga tauhan ng VITAS sa pagbibigay ng dakila at mapagmahal na pangangalaga sa aking ina. Bawat taong ipinadala ninyo ay napakahusay."

- Pashaya K., Hulyo 2022
Isang Memory Bear at magazine cover na nagbibigay-pugay sa isang pasyente ng VITAS

"Sinamahan ako ng mga mapagmahal at mapagkalingang taong ito sa huling labintatlong araw ng buhay ng aking kapatid. Dahil sa mga anghel sa hospice, nagawa ng kapatid ko na pumanaw nang may dignidad."

- Gail W., Mayo 2022
Naglilingkod

Mga Lugar ng Serbisyo ng VITAS

Nagbibigay ang VITAS ng mga serbisyo ng hospice care 14 sa mga estado at Distrito ng Columbia.

Ilagay ang iyong zip code sa ibaba upang makita kung available ang mga serbisyo ng VITAS sa iyong lugar: