Kapag Quality of Life ang Pinakamahalaga​​, Hospice ang Aming Espesyalidad

Ano ang Sinasabi ng mga Tao Tungkol sa Amin

"Talagang inirerekomenda ko ang VITAS sa sinumang nangangailangan ng hospice. Gagawin nilang kumportable hangga't maaari ang karanasan para sa pasyente AT sa pamilya."

- Janice E., Hunyo 2021
Larawan ng pamilya ni Bob B., isang pasyente sa VITAS

"Tuwing may tao na mula sa VITAS na pumupunta rito para alagaan si Bob (ang aking kapatid), para siyang anghel na tumutulong sa amin sa paglalakbay na ito."

- John B., Septiyembre 2020
Naglilingkod

Mga Lugar ng Serbisyo ng VITAS

Nagbibigay ang VITAS ng mga serbisyo ng hospice care 14 sa mga estado at Distrito ng Columbia.

Ilagay ang iyong zip code sa ibaba upang makita kung available ang mga serbisyo ng VITAS sa iyong lugar: