Ibahagi ang mga Review at Testimonial Tungkol sa VITAS

Gusto naming malaman ang iyong feedback, kaya pakibahagi ang iyong karanasan.

Salamat sa pagpapahintulot sa amin na alagaan ang iyong mahal sa buhay; natututo kami sa bawat pasyenteng binibisita namin. Mangyaring maglaan ng ilang sandali para idagdag ang iyong mga komento at feedback sa ibaba. Ano ang nagustuhan mo sa panahon na kasama ka namin? Ano ang mahirap? Paano nakatulong ang VITAS Healthcare?

Form ng Feedback

Nagpapaumanhin kami na marinig ang iyong karanasan.

Mahalaga sa amin ang bawat pasyente, at maging ang mga taong tumutulong sa kanila. Nais naming iwssto ito.

Salamat sa iyong feedback!

Kung handa kang magbahagi, makatutulong sa amin ang ilang karagdagang detalye upang malaman ang higit pa.

* Mga Kinakailangang Patlang

Sa pagsusumite, sumasang-ayon ka sa posibleng paggamit ng iyong pahayag lahat o bahagi, sa aming anunsiyo, paglalathala, website at social media. Hindi isasama ang lahat ng personal na impormasyon upang mapanatili ang iyong pagkapribado. Sa pagbibigay ng mga komento, pinahihintulutan mo ang VITAS na ibahagi ang iyong mga komento sa aming care management team, at sumasang-ayon ka na masakop at sumunod sa Patakaran sa Pagkapribado at iba pang patakaran na nangangasiwa ng site na ito. Huwag gamitin ang site na ito upang magpadala ng mga mensaheng agaran o pang-emergency. Sa isang emergency, tumawag sa 911 o ibang emergency number.

Sa pagsusumite, sumasang-ayon ka sa posibleng paggamit ng iyong pahayag lahat o bahagi, sa aming anunsiyo, paglalathala, website at social media. Hindi isasama ang lahat ng personal na impormasyon upang mapanatili ang iyong pagkapribado. Sa pagbibigay ng mga komento, pinahihintulutan mo ang VITAS na ibahagi ang iyong mga komento sa aming care management team, at sumasang-ayon ka na masakop at sumunod sa Patakaran sa Pagkapribado at iba pang patakaran na nangangasiwa ng site na ito. Huwag gamitin ang site na ito upang magpadala ng mga mensaheng agaran o pang-emergency. Sa isang emergency, tumawag sa 911 o ibang emergency number.

Nais mo bang kontakin ka ng isang kinatawan ng VITAS?

Sa pagbibigay ng mga komento, pinahihintulutan mo ang VITAS na ibahagi ang iyong mga komento sa aming care management team, at sumasang-ayon ka na masakop at sumunod sa Patakaran sa Pagkapribado at iba pang patakaran na nangangasiwa ng site na ito. Huwag gamitin ang site na ito upang magpadala ng mga mensaheng agaran o pang-emergency. Sa isang emergency, tumawag sa 911 o ibang emergency number.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.