Mga Benepisyo ng Hospice at Palliative Care

Magkatulad ang layunin ng hospice and palliative care sa pangangasiwa ng sintomas, pain relief, kaginhawahan ng pasyente at ang pagtuon sa quality of life, kahit man ang mga pasyente ay may hinaharap na isang diagnosis na nakalilimita sa buhay o isang seryosong, malubhang sakit.

Ang mga doktor, ospital, mga sistema ng kalusugan, mga organisasyon para sa abot-kayang pag-aalaga, mga insurers at pasilidad na naniniwala sa hospice at palliative care ay maaaring makaranas ng mas kakaunting mga pumapasok at muling naa-admit sa ospital, mas mataas na quality rating at mas mataas na mga puntos para sa kasiyahan ng pasyente, at mas mabuting quality of life kapag malapit na sa katapusan ng buhay para sa mga pasyente at kanilang mga pamilya.

I-download ang aming libreng Checklist sa Pagiging Karapat-dapat sa Hospice o tingnan ang aming Mga Gabay ng Pasyente para sa Palliative Care.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.