Personalized Care Plans Ayon sa Kalagayan

Ang karanasan ng isang tao na napag-alamang may cancer o heart disease ay ibang-iba kaysa sa pasyenteng may Sakit na Alzheimer o isang tao na may lung disease. Sa VITAS, pinasasadya namin ang aming plano ng hospice care-parehong klinikal na pag-aalaga at ang aming mga suporta ng serbisyo-upang matugunan ang mga natatanging sintomas at mga pangangailangan sa lipunan at emosyon na maaaring umagapay sa bawat tiyak na kalagayan o sakit.