Mga Pinasadyang Hospice Care na Plano ayon sa Kalagayan

Ang karanasan ng isang tao na napag-alamang may cancer o heart disease ay ibang-iba kaysa sa pasyenteng may Sakit na Alzheimer o isang tao na may lung disease. Sa VITAS, itinutugma namin ang aming plano ng pangangalaga sa hospice-ang kapwa klinikal na pangangalaga at pati na rin ang aming mga pansuportang serbisyo-upang matugunan ang natatanging mga sintomas at ang mga panlipunan at emosyonal na pangangailangan na maaaring kasama ng bawat partikular na kalagayan o karamdaman.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.