Ang Hospice Care Team

Ang pangkat ng hospice care ay isang natatanging grupo ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na nakatuon sa mga pasyenteng may life-limiting illnesses at ang kanilang mga pamilya.

Kadalasan,ang grupoay binubuo ng isang doktor, nurse, hospice aide, social worker, boluntaryo, chaplain, at espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng taong. 

Para sa mga pangangailangan sa labas ng oras ng duty ng team, angVITAS ay nagbibigay ng Telecare, na 24-oras na access sa telepono sa mga doktor ng hospice na maaaring sumagot ng mga katanungan, suportahan ang mga tagapangalaga sa telepono o magpadala ng isang miyembro ng grupo sa tabi ng pasyente, kung kinakailangan.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.