Ano ang Palliative Care?

Ang palliative care, isang board-certified na medical specialty mula 2006 sa US, na mula pa ng maraming siglo . Ang karamihan sa mga tao ay nakaranas ng palliative treatment, na siyang nagbibigay tuon sa pangangalagang nagbibigay ng kaginhawahan, pangangasiwa ng sintomas at pain relief.

Kung nabalian ka ng buto, gagamutin ito ng doktor sa pamamagitan ng di-pagpapagalaw nito na may cast at iniresetang pangpawala ng sakit upang maging kumportable ka. Ang cast ay curative, habang ang mga gamot ay palliative: pinabubuti nito ang kalidad ng iyong buhay habang tinutugunan ninyo ng iyong doktor ang nabaling buto.

Ang isang indibidwal ang nagbibigay ng mansanas sa isang babae, na nakaupo sa isang sofa

Ang palliate ay "gawing mas magaan o kasiya-siya ang isang sakit o mga sintomas nito na hindi inaalis ang sanhi."

Karaniwan, ang palliative care ay ibinibigay sa konteksto ng malubhang karamdaman: chronic, progresibong mga sakit sa baga; sakit sa bato; malubhang sakit sa puso; HIV/AIDS; progressive neurological conditions; cancer, atbp Sinusuportahan nito ang mga pangangailangan na pisikal, emosyonal at psychosocial ng isang pasyente, na nagbibigay ng kaginhawahan at pagpapabuti ng kalidad ng buhay.

Isang halimbawa: Ang isang oncologist na nagrereseta ng chemotherapy upang gamutin ang cancer ay tutugunan din ang pagkahilo, depresyon at pagkabalisa sa pamamagitan ng pagrereseta ng gamot na anti-anxiety, magrerekumenda ng isang therapist o pagsasaayos ng mga pagbisita ng mga alagang hayop. Ang isang social worker o kapilyan ay nagbibigay din ng suporta sa pamilya. Lahat ng mekanismong ito sa pagkaya ay kinukunsidera bilang palliative: pinapabuti nila ang kalidad ng buhay ng pasyente habang ang pasyente at doktor ay tinitugunan ang kanser.

Ano ang Kasaysayan ng Palliative Care?

Ang palliative care ay nanggagaling sa hospice movement. Ngayon 1,700 ospital na may 50 o higit pang mga kama ay nag-aalok ng palliative na espesyalista o grupo. Nakikipagtulungan sila sa isang grupo ng nangangalaga sa kalusugan ng pasyente at mga espesyalista upang matugunan ang pisikal, sikolohikal, social o espirituwal na pagkabalisa ng malubhang karamdaman at paggagamot nito.

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.