Help Center

Ang mga pasyente, pamilya at mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na mayroong tanong sa VITAS ay maaaring mahanap ang impormasyon upang makipag-ugnayan sa Help Center.

Mayroon din kaming maaaring mai-download na impormasyon tungkol sa hospice na maaari ninyong maipamahagi sa inyong pamilya, at pati na rin mga online na mga resources para sa mga empleyado ng VITAS.

Kumuha ng mga Sagot sa mga Karaniwang Tanong

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.