Inpatient Hospice Care

Kapag Hindi Mapangasiwaan ang mga Sintomas ng Sakit sa Bahay 

Kadalasan, ang hospice care ay dinadala sa bahay ng pasyente dahil mas gusto ng karamihan sa mga taong malulubha na ang sakit na manatili sa bahay: sa lugar na pamilyar sa kanila kung saan pamilyar sa kanila ang mga routine o gawain at pamilyar din ang mga taong nakapaligid sa kanila. 

Gayunpaman, dapat maghatid ang lahat ng mga hospice ng inpatient care upang makapagbigay ng 24-hour pain control o upang mapangasiwaan ang ang matindi o kumplikadong sintomas ng sakit na hindi maisasagawa sa bahay o iba pang lugar. Ang inpatient care ay ibinibigay sa isang pasilidad-kadalasan sa isang ospital, ngunit maaari rin itong gawin sa mga nursing facilities at free-standing hospice houses-na maaaring magbigay ng clinical care o pangangalagang pang-klinika sa lahat ng oras. 

Kinakausap ng doktor ang isang babaeng pasyente na nakaratay sa kama

Ang atmosphere sa lugar kung saan ibinibigay ang inpatient hospice ay ibang-iba sa isang acute-care facility o pasilidad kung saan ibinibigay ang matinding paraan ng pangangalaga.  Sa inpatient hospice unit, mas kalmado at mas nahahawig sa bahay ang atmosphere. Hindi nagmamadali ang mga miyembro ng staff, at kadalasan, tumitigil sila upang makipag-usap sa pasyente, bumibisita sa pasyente kasama ang pamilya ng pasyente, sumasagot sa mga tanong.

Ang mga kapamilya at kaibigan ng pasyente, anuman ang edad nila, ay maaaring bumisita umaga at gabi, at maaaring pagkasunduan na tumigil sila doon sa buong magdamag.   

Ngunit sa likod nito, kumikilos sila upang mapangasiwaan ang matinding kirot o sakit at mga sintomas ng pasyente, at ang layunin ay ang gawing stable ang kalagayan ng pasyente upang makauwi siya sa bahay niya kung saan ipagpapatuloy ang routine na hospice care. 

Kailan Angkop Gamit ang Inpatient Hospice Care? 

Ang mga sumusunod ay ang mga palatandaan kung kailan kailangan ang inpatient hospice care: 

 • Biglaang paglalala ng kalagayan ng pasyente na nangangailangan ng intensive o matinding nursing intervention o tulong 
 • Kirot o sakit na hindi makontrol 
 • Pagkahilo at pagduduwal na hindi makontrol 
 • Mga pathological fractures o pagkabali ng buto sanhi ng sakit 
 • Problema sa paghinga na hindi na mapangasiwaan 
 • Paggamot sa sintomas sa pamamagitan ng intravenous medication na nangangailangan ng masinsinang pagsusubaybay 
 • Pangangalaga sa sugat na nangangailangan ng kumplikado at/o madalas na pagpapalit ng benda na hindi maaaring magawa sa bahay ng pasyente 
 • Matindi at hindi makontrol na pagdedeliryo ng pasyente, malubhang anxiety o pagkabalisa o depression na epekto ng sakit na nasa end-stage na, at nangangailangan ng intensive o matinding intervention o tulong. 
 • Hindi makontrol na pangingisay 
 • Minor procedures o operasyon upang tulungan ang pasyente na mapaginhawa ang pakiramdam nito, katulad ng pagtatanggal ng tubig sa tiyan (paracentesis) o paglalagay ng permanenteng drain o tubo 

Mga Hopice Inpatient Units na Pag-aari ng VITAS 

Ang VITAS ay may-ari ng maraming inpatient hospice units. Ang ilan ay mga freestanding o may sariling building; ang iba naman ay matatagpuan sa wing o seksyon o palapag ng ibang pasilidad. Ang lahat ng inpatient units ng VITAS ay unique o magkakaiba. Ang mga ito ay ginawa at dinekorasyunan nang isinaalang-alang ang mga pasyente at pamilya. Ginawa ang mga ito para maging 'home away from home' o bahay na malayo sa bahay para sa isang pasyente ng hospice. Nakafocus ito sa pagbibigay ng comfort o kaginhawaan at mapanatili ang dignidad ng pasyente, kahit na kailangan ang intensive care o matinding pangangalaga.  

Ang staff ng mga inpatient hospice units ng VITAS ay may kabilang na VITAS inpatient team. May doktor ng VITAS na araw-araw naglilibot sa mga pasyente. Ang mga nurse ang nangangalaga sa mga pasyente at ang mga miyembro ng integrated staff-mula sa social worker, chaplain o pari o pastor, hanggang sa music therapist-ay bumibisita sa mga pasyenteng naka-assign sa kanila. Kasama rin ang mga pamilya sa aming serbisyo ng pangangalaga. Nakikilala ng mga staff ang pamilya ng pasyente. Maaari silang tumulong sa mga kapamilyang dayo ng pasyente na maging pamilyar sa lugar o kaya ay tanggapin ang pagbisita ng mahal na alagang hayop ng pasyente. Pinagbubuti nila ang kalidad ng buhay ng mga pasyente at pamilya nila. 

Ang mga units na pag-aari namin ay may mga amenities katulad ng family rooms, kitchen at play areas para sa mga bata. May mga lugar din para tahimik na makapagnilay-nilay o magdasal, at mga lugar para matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang henerasyon. Lagi ring may available na kape at kagamitan upang iinit ang mga pagkaing niluto sa bahay. 

Inpatient Care: Isa sa mga Apat na Levels ng Pangangalaga 

Ano man ang sitwasyon, ang 24-hour inpatient care ay isa sa mga mandatory levels o hindi dapat mawala sa hospice care, at dapat na available kapag medically necessary o kailangan ayon sa kalagayan ng pasyente. Para sa ilang mga pasyente, kailangan nila ang inpatient na level ng pangangalaga upang matulungan sila sa paglipat nila mula sa paggagamot sa ospital papunta sa hospice care. Ang iba naman na tumatanggap ng routine home care, maaaring makaranas sila lumala ang sintomas na nararamdaman nila.   

Sa alinmang sitwasyon na ito, tumatanggap kadalasan ng pasyente ng inpatient care sa loob ng maikling panahon (3-5 araw) hanggang na kaya nang pangasiwaan ang mga sintomas na nararamdaman niya, at pagkatapos ay iuuwi siya sa bahay at ibabalik ang ulit ang routine na hospice care na ginagawa sa bahay. 

Ang VITAS ay may apat na uri o level ng pangangalaga ayon sa depinisyon ng hospice benefit ng Medicare: 

 • Routine home care. Ito ang uri ng hospice care na kadalasan naming ibinibigay: sa bahay ng pasyente, long-term care na mga pasilidad at nursing homes. 
 • Continuous o tuluy-tuloy na home care (Intensive Comfort Care®). Kapag medically necessary o kailangan batay sa kalagayan ng pasyente, ang acute symptom management o pangangasiwa ng matinding sintomas ay isinasagawa sa bahay o sa ibang pasilidad ng hospice staff ng may shift na hanggang 24 oras kada araw upang maiwasan na dalhin sa ospital ang pasyente. 
 • Inpatient care. Kung ang mga pangangailangan ng pasyente ay hindi matugunan sa bahay, ang inpatient hospice units ng VITAS at mga espesyal na arrangement at iba pang pasilidad sa lugar ang nagbibigay ng hospice care sa lahat ng oras hanggang sa maaari nang maiuwi ang pasyente sa bahay. 
 • Respite care. Ang respite care, na maaaring ibigay hanggang limang araw at gabi na magkakasunod, ay ibinibigay upang magkaroon ng maikling "respite" o pahinga ang pangunahing tagapag-alaga ng pasyente sa pamamagitan ng pagdadala sa pasyente na inaalagaan sa bahay sa isang lugar o pasilidad, ngunit ang level ng pangangasiwa sa kirot o sakit at mga sintomas ng pasyente ay hindi katulad ng sa inpatient care.  

Makipag-ugnayan sa Team sa pag-aalaga ng VITAS na pinakamalapit sa iyo.