Mga Bagay na Madalas Itanong (FAQs) tungkol sa Hospice at mga Medical Condition

Bagama't ang bawat isa sa mga sakit na nakalista sa ibaba ay may natatanging mga sintomas, tatanggapin ng hospice ang sinomang pasyente na may prognosis na anim na buwan o kulang pa. Habang ang kaso ng bawat pasyente ay magkakaiba, ang ilang mga sintomas na dapat hanapin ay nakalista sa ibaba.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.