Mga Pangunahing Kaalaman patungkol sa Hospice & Palliative Care

Ang pagsasaalang-alang sa katapusan ng buhay ay hindi madali, kung nagpaplano ka man para sa hinaharap o nakakaranas ng malubhang karamdaman ngayon. Ang VITAS ay nagbibigay ng mapagmahal na pag-aalaga ng hospice sa mga pasyente na may sakit na nagdudulot ng maagang pagkamatay, at ang aming grupo ng palliative care ay nakatuon sa pangangasiwa ng sintomas, pain relief at mga problema sa kalidad ng buhay para sa mga pasyente na nahaharap sa matindi, kumplikado o malubhang sakit. Galugarin ang mga saklaw ng mga suporta, at mga resources mula sa VITA nang mas detalyado.

Hanapin ayon sa Topic

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.