Palliative Performance Scale (PPS) at Hospice

Ayon kay

Ang Palliative Performance Scale (PPS)1 ay puwedeng pagbatayan ng mga pasya tungkol sa pagiging kwalipikado ng pasyente sa hospice sa pamamagitan ng pagtulong sa mga clinician na makilala ang functional decline (kawalan ng kakayahan na makagawa o makakilos) ng isang pasyente.

Para sa mga pasyente ng oncology, ang PPS na score na 70% o mas mababa pa ay maaaring nagpapahiwatig ng pagiging karapat-dapat sa hospice.

Para sa karamihan sa iba pang mga uri ng sakit, ang isang pasyente na may PPS na score na 50% o mas mababa pa ay maaaring karapat-dapat sa hospice. Ang isang pangkalahatang pamamaraan upang malaman ito ay sa pamamagitan ng pagtanong sa iyong sarili: "Ang pasyente ba na may malubhang karamdaman ay namamahinga (nakaupo at nakahiga) nang mahigit pa sa 50% ng kanilang mga oras habang sila ay gising?"

Pakitandaan na ang calculator na ito ay isang pagtatantya ng PPS at hindi nito pinapalitan ang klinikal na pagpapasya.

Palliative Performance Scale

Gamitin ang tool na ito upang madaling kilalanin ang paghina ng paggana at ipaalam ang mga pasya tungkol sa pagiging karapat-dapat ng iyong pasyente.Kakayahang Maglakad

I-slide para makita ang PPS Rating

Aktibidad

I-slide para makita ang PPS Rating

Katibayan ng Sakit

I-slide para makita ang PPS Rating

Pangangalaga sa Sarili

I-slide para makita ang PPS Rating

Kakayahang Kumain at Uminom

I-slide para makita ang PPS Rating

Antas ng Kamalayan

I-slide para makita ang PPS RatingGinagamit din ng VITAS ang PPS upang mapag-aralan ang kakayahan ng mga pasyente na makakilos at makipagtulungan sa pagtaguyod ng mga plano ukol sa palliative care. Nagbibigay kami ng mga palliative na solusyon para sa mga sintomas ng isang pasyente na kuwalipikado sa hospice, kabilang ang pananakit at iba pang pisikal, psychosocial at espirituwal na mga sintomas.

Nakatuon ang lahat ng mga pamamaraan sa pagpapabuti ng pangkalahatang kaginhawahan at quality of life ng pasyente kapag malapit na ang katapusan ng buhay.

Ang VITAS app ay mayroong isang PPS na calculator na kung saan ang impormasyon ay dumadaloy sa magkabilang direksyon. I-download na ngayon.

1Pinagmulan: Anderson F, Downing GM, Hill J, et al: PPS: A new tool. J Palliative Care 12(1):5, 1996.

Handa na ba ang inyong pasyente para sa hospice?