Ang Hospice ay Hindi Sumusuko. Ang Hospice ay Puno ng Pag-asa

Suporta para sa Pasyente at Pamilya

Mayroong isang karaniwang maling paniniwala na ang pagpili ng hospice ay nangangahulugan ng sumusuko na. Subalit ang mga katotohanan tungkol sa hospice ay napatunayang kabaligtaran nito. Pinaliliit pag-asa? Halos hindi. Sa ganitong pagkakataon, talagang nakakagaan ng pagdurusa ang hospice, nagtataguyod ng dangal at pinadadali ang closure para sa mga pasyente at pamilya. Iyon ang mga benepisyo ng hospice care.

Ang isang babaeng gumagamit ng isang wheelchair ay nakaupo sa tabi at ngumingiti sa kanyang anak na babae, na nakaupo sa isang bangko

Ang pangkat ng hospice ay espesyal na sinanay sa end-of-life care, na maaaring ibigay saan mang lugar na tinatawag ng pasyente na bahay, maging ito man ay assisted living, isang nursing home o isang pribadong tirahan.. Ang Hospice Care ay maaari ring ibigay sa mga ospital at pasilidad na eksklusibong tumutugon sa pangangailangan ng mga pasyente sa hospice.

Bilang karagdagan sa pangangasiwa ng sakit at sintomas, ang mga benepisyo sa hospice care ay may kasamang iba't ibang mga serbisyo ng suporta para sa mga pasyente at kanilang pamilya: edukasyon, emosyonal at espirituwal na suporta, tulong sa mga isyu sa pinansiyal, tulungan sa personal care at kalinisan ng pasyente, at respite care upang magbigay ng isang tagapag-alaga ng pamilya ng pahinga ng hanggang limang araw.

Ang Hospice ay Puno ng Pag-asa

Ang ilang mga pasyente sa hospice ay nakakaranas ng pagpapabuti ng kanilang kalusugan, madalas na resulta ng maasikasong pag-aalaga at mga benepisyo ng hospice care; ang iba nga ay pinili pang ipawalang bisa ang kanilang Medicare Hospice Benefit na pansamantala.

Ngunit kahit na ang sakit ay nagpapatuloy tulad ng inaasahan, ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga pasyente na may sakit na wala ng lunas na tumatanggap ng hospice care ay maaaring mabuhay nang mas mahaba kaysa sa mga pasyenteng hindi tumatanggap ng hospice.

Ang mga pasyente sa hospice ay nagkakaroon ng pakiramdam ng kaluwagan at kontrol. Ang mga regular na pagbisita mula sa kanilang nars at hospice aide ay nagbibigay ng pagkontrol ng sakit at iba pang mga sintomas o kaya't makakaiwas sa pagbisita sa emerhensiyang ng ospital. Ang pagiging nasa bahay, napapaligiran ng pamilya at mga kaibigan, ay maaaring mapabuti ang kalidad ng buhay. Ang mga pakikipag-usap sa grupo ng mga social worker o chaplain ay tumutugon sa emosyonal na sakit. Dahan-dahan, isang pasyente ng hospisyo-at ang kanilang pamilya-ay magsisimulang magkaroon ng pag-asa.

Ang mga benepisyo ng hospice care ay nagbibigay lakas sa mga pasyente at sa kanilang mga tagapag-alaga. Maaaring kontrolin ng mga pasyente kung paano nila gustong mabuhay sa mga huling buwan ng kanilang buhay; ang mga tagapag-alaga ay maaaring makinabang mula sa pisikal at emotional support habang ginugugol ang masasayang oras kasama kanilang mga mahal sa buhay.

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.