7 Bagay na Kailangan Mong Malaman Tungkol sa Mga Advance na Directive

Libreng Pag-download: 7 Mga Bagay na Kailangan mong Malaman Tungkol sa Mga Advance na Directive

Kahit na mukha itong isang paksa na hindi maganda o hindi kumportableng pag-usapan, ang maagang paggawa ng mga desisyon tungkol sa pangangalaga ng kalusugan ang pinakamabuting paraan para gawing positibo at may kahulugan ang kamatayan para sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Ang 7 mga katotohanan na ito tungkol sa mga advance na directive ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang kanilang kahalagahan.

  1. Binibigyan ka ng mga ito ng kakayahan na ma-kontrol ang iyong medikal na pangangalaga kung hindi mo kayang makapagsalita para sa iyong sarili.
  2. Libre ang mga ito; hindi kailangan ng abogado.
  3. Ang lahat ng tao na mas matanda pa sa 18 taong gulang ay dapat mayroon ng mga ito; maaari mong baguhin sila sa anumang panahon.
  4. Ang mga ito ay isang mapagmahal at responsableng regalo na nakakatulong na mabawasan ang kahirapan sa iyong pamilya.
  5. Naghihintay ang iyong doktor na iyong simulan ang pakikipag-talakayan.
  6. Mas mahirap kung maghihintay ka pa para sa malubhang karamdaman.
  7. Ang pagpaplano para sa kamatayan ay hindi nagdudulot ng kamatayan.

Isang graphic na nagpapakita ng 7 katotohanan tungkol sa mga advance na directive

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.