Infographic: Pinararangalan ng Hospice ang Iyong Mga Kahilingan sa Katapusan ng Buhay

Ang pakikipag-usap sa iyong doktor mga mahal sa buhay at tagapangalaga tungkol sa mga hinahangad na end-of-life (EOL) ay hindi madali. Gayunpaman, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang paggawa ng iyong mga kahilingan ay may positibong epekto sa kalidad ng buhay sa end of life. Living will at proxy ng pangangalagang pangkalusugan: gumawa ng mga hakbang ngayon upang magsimula ng dalawang advance na directive na mahalaga.

Siguraduhin mo na ang Iyong mga Pinahahalagahan at Kagustuhan ay Pinararangalan

Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang iyong kagustuhan sa EOL ay mas malamang na kilalanin, igalang at sundin kung tumatanggap ka ng hospice care. Alamin kung paano simulan ang pag-uusap ngayon tungkol sa iyong mga hangad at plano sa EOL.

Ang mga Hangad mo sa Pagkamatay ay Mahalaga: Isang Infographic mula sa VITAS

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.