Papaano Makaya ang Pangungulila

Hindi madaling bumawi mula sa pangungulila, lumawig man nang buwan o taon ang iyong papel ng pag-aalaga o bunga ng di inaasahang kamatayan. Totoo ang iyong pangungulila, at sinamahan pa ito ng mga bagong pangangailangan, bagong damdamin, bagong pananagutan, mga bagong tao upang mag-comfort o maki-ugnay, sa malalaking puwang sa iyong puso at buhay.