Mga Basics para sa mga Hospice Caregiver

Kapag ang iyong may malubhang sakit na mahal sa buhay ay umuwi sa bahay mula sa ospital, sila ang iyong mahal sa buhay at ang iyong pasyente. Bigla, ipinapalagay mo ang responsibilidad ng pag-aalaga para sa isang pasyente ng hospice na napakahalaga sa iyo. 

Ang mga serbisyong hatid ng hospice team ay magbibigay ng suporta sa tagapag-alaga, ngunit kailangang gampanan mo ang papel mo bilang pang-araw-araw at pangunahing tagapag-alaga ng pasyente. Magbibigay ng karagdagang pangangalaga ang iyong hospice nurse, aide, doktor, social worker, chaplain at volunteer, para sa kapamilya na maysakit, at ang team ay maaari mong matawagan sa anumang oras, araw o gabi, upang humingi ng tulong.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.