Mga Paraan upang Parangalan ang Pumanaw na Mahal sa Buhay

Hindi malaki ang kailangan upang parangalan ang pumanaw na mahal sa buhay Anumang oras na huminto ka at inisip sila-ang paraan ng kanyang pagtawa, ang paraan na nagustuhan niya ang kanyang kape, ang espesyal na ngiti na ibinigay lang niya sa iyo-pinararangalan mo na siya.

Sa sandaling tapos na ang libing at nalinis na ang mga gamit ng mahal sa buhay, makakatulong sa pagpapaginhawa ng kirot ng pangungulila ang pagkakaroon ng espesyal na paraan upang parangalan siya. Maaaring ito ay simpleng pagsisindi ng kandila sa simbahan. Maaari itong magsangkot ng paggugol ng buong Sabado at Linggo sa pag-alala. Tinitiyak ng pagpaparangal sa isang mahal sa buhay matapos siyang mawala na nananatili sa iyo ang matibay nang koneksyon noong nabubuhay kahit pagkatapos ng kamatayan. 

Mga Ideya upang Makapagsimula Ka

  • Ingatan ang sulat-kamay ng mahal sa buhay sa pamamagitan ng paglalagay sa frame ng mga note o recipe o sa pamamagitan ng pag-ukit sa alahas ng kanyang isinulat.
  • Gumawa ng shadow box gamit ang mga personal na gamit na dating pag-aari ng iyong mahal sa buhay o mga alaala mula sa mga lugar na binisita ninyo nang magkasama.
  • Gamitin ang kanyang paboritong pabango o cologne o i-spray ito sa hangin upang maalala mo ang mga sandali na dating malapit siya.    
  • Imbitahin ang ibang tao na nami-miss ang iyong mahal sa buhay upang panoorin ang paboritong pelikula ng iyong mahal sa buhay at magbahagi ng mga kwento.
  • Magtakda ng isang lugar para sa iyong mahal sa buhay sa mga hapunan kapag holiday o iba pang mga espesyal na okasyon, kumpleto kasama ang kanyang litrato at kanyang paboritong pagkain o bulaklak.
  • Tapusin ang isang proyekto na kanyang sinimulan. Kung ito ay gawang-kamay, tulad ng gantsilyo o gawaing-kahoy, alamin kung paano bilang paraan ng pagbabahagi ng isang bagay na mahal niya.
  • Mag-abuloy sa kanyang paboritong kawanggawa o mag-volunteer para sa kanya.
  • Bisitahin ang kanyang mga dating kaibigan at makinig sa kanilang mga kwento tungkol sa iyong mahal sa buhay; maaari mong malaman ang ilang bagay tungkol sa kanila na hindi mo dating alam.

 Maaaring ang mga ideya sa itaas ay magmumungkahi sa iyo ng mga paraan upang parangalan ang isang tao na iyong minahal. Kung hindi, isipin ang mga ito nang sandali; magkakaroon ka ng isang ideya.

Alamin kung maaaring makatulong ang hospice care sa iyong minamahal sa buhay

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.