Pagbibigay ng Hospice Care sa Bahay

Kung ikaw ang pangunahing tagapag-alaga ng isang mahal sa buhay, hindi ka nag-iisa. Ngayon sa Amerika, milyun-milyong mga tao ang nagbibigay ng pag-aalaga sa bahay sa isang may malubhang sakit o may kapansanang minamahal. Inipon namin ang isang library ng mga artikulo upang magbigay ng suporta at impormasyon sa iyong pagtupad sa iyong nakababalisa ngunit nagbibigay-kasiyahan na papel bilang tagapag-alaga.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.