Ano ang Pangungulila?

Ang pangungulila ay isang normal na reaksyon sa pagkawala ng isang taong mahal mo. Ang bawat tao ay magkakaiba sa pangungulila at walang timeline kung gaano katagal aabutin bago humupa ang sakit ng pagkawala.