Ano ang Pangungulila?

Ang pangungulila ay isang normal na reaksyon sa pagkawala ng isang taong mahal mo. Ang bawat tao ay magkakaiba sa pangungulila at walang timeline kung gaano katagal aabutin bago humupa ang sakit ng pagkawala.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.