27 Mga Paraan ng Pagpapagaling Kapag Nahaharap sa isang Pagkawala

Bahagi ng Panahon ng Pagdadalamhati

Kapag namatay ang isang taong mahal mo, normal ang pakiramdam ng nasaktan, nalungkot at nagdalamhati. Bahagi ang mga ito ng panahon ng pagdadalamhati. Maaaring makatulong ang mga sumusunod na mungkahi sa iyo na matukoy ang iyong pakiramdam ng kalungkutan at tulungan ka sa paghilom mula sa pagkawala.

 1. Mag-isip ng isang bagay na nais mo na magagamit; pagkatapos ay gumawa ng plano upang makuha ito.
 2. Isipin ang mga taong nagdudulot sa iyo ng kaligayahan; tawagan ang isa sa kanila.
 3. Maglakad.
 4. Makinig sa iyong paboritong musika; kumanta.
 5. Gumawa ng isang malikhaing bagay; makisali sa isang sining o proyekto ng sining, magpatugtog ng musika.
 6. Mag-shower o magtagal sa pagligo nang mainit.
 7. Gumawa ng listahan ng iyong mga kalakasan. Gumugol ng hindi bababa sa isang oras ng ganap na pag-focus sa pagpapahalaga sa iyong sarili.
 8. Gumugol ng oras sa alagang hayop.
 9. Mag-isip ng isang bagay na masisiyahan ka sa paggawa para sa ibang tao. Gawin ito!
 10. Magpatawad.
 11. Magbasa ng isang magandang libro.
 12. Sumayaw.
 13. Magplano ng paglalakbay o okasyon na sa palagay mo ay tatangkilikin mo.
 14. Mag-isip ng tungkol sa mga kasiya-siyang paraan ng pamamahinga; pumili ng isa at gawin ito!
 15. Gumawa ng appointment para sa massage.
 16. Simulan ang isang bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban.
 17. Isulat ang pinakanakakatawang mga biro na natatandaan mo.
 18. Huminto muna sa paggawa at maging ikaw muna sa iyong sarili pansamantala.
 19. Gumawa ng listahan ng mga bagay na pinagpapasalamat mo.
 20. Ipamigay ang isang bagay.
 21. Gumawa ng listahan ng mga bagay kung saan mabigat ang pakiramdam mo. Isaalang-alang kung saan ka maaaring gumawa ng mga pagbabago.
 22. Magplano ng isang sorpresa para sa isang tao.
 23. Gumawa ng mga pagsasanay sa paghinga para sa enerhiya at katahimikan.
 24. Magluto ng iyong paboritong pagkain.
 25. Sa malawak na imahinasyon, isabuhay ang isang karanasan sa iyong buhay kung saan labis kang minahal.
 26. Sa iyong imahinasyon, gampanan ang papel ng tao na pinakatumanggap sa iyo. Tingnan ang iyong sarili sa mga mata ng taong iyon, at pakiramdaman sa iyong sarili ang nadama niya para sa iyo.
 27. Humiga at magpahinga. Ipikit ang iyong mga mata.

Minsan, nagiging depresyon ang kalungkutan. Kung gayon, maaaring kailangan mo ng propesyonal na tulong upang gumaling. Kung tila malubha ang mga sintomas ng depresyon o patuloy na nagtatagal kaysa sa normal, tawagan ang iyong doktor, ministro, rabbi o pinuno ng relihiyon, o isang lokal na therapist o counselor na dalubhasa sa pangungulila.

Alamin kung maaaring makatulong ang hospice care sa iyong minamahal sa buhay

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.