Pagpanaw ng Kapamilya

Ang pagkawala ng isang kapamilya ay laging nakaka-shock at nagiging dahilan upang lumabas ang iba't ibang emosyon. Tatalakayin sa mga artikulong ito ang mga epekto ng pagpanaw ng isang miyembro ng iyong pamilya at ang mga paraan kung paano malalampasan ang pangungulila sa kanya.