Mga Mapagkukunan ng First Time Caregiver


Kung hindi mo inaasahan na nagbibigay ng pag-aalaga sa isang mahal sa buhay o kaibigan na nahaharap sa isang malubhang karamdaman, na nanghihina nang dahan-dahan mula sa isang chronic disease o papalapit sa katapusan ng buhay, ang tulong ay makukuha mula sa isang hospice team at payo mula sa ibang mga tagapag-alaga.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.