Mga Normal na Pisikal at Mental na Palatandaan ng Pangungulila

Sa pagpanaw ng ating mahal sa buhay, nakararanas ang tao ng mga pisikal na sintomas o sakit kasabay ng mental at emosyonal na pagdadalamhati na nararamdaman nila. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring tumagal ng ilang araw, buwan o maging taon. Narito ang ilan sa mga pangkaraniwan at normal na sintomas o palatandaan ng pangungulila:

Pisikal na Sintomas

 • Pagkahilo at pangangapos ng paghinga; pakiramdam na parang sinasakal o pagsisikip ng dibdib.
 • Mas mahinang immune system na nagiging dahilan upang maging mas madaling magkaroon ng sakit o impeksyon.
 • Sobra o kulang sa pagtulog.
 • Sobrang lakas o sobrang hina sa pagkain.
 • Sobrang pagkabalisa, papalit-palit ng mga gawain, o kaya naman ay ang kabaligtaran nito-nakaupo lang at walang ginagawa sa loob ng ilang oras.

Mental na Sintomas o Palatandaan

 • Pagkalito, pagiging mairita, pagkabalisa at kawalan ng kakayahan na mag-concentrate.
 • Pagbabago sa metabolismo na humahantong sa depression at maging paranoia.
 • Hirap sa pantanda ng mga bagay o nakararanas ng gap o puwang sa memorya.
 • "Paghahanap ng tao"-paghahanap sa kanilang mahal sa buhay nang halos hindi nila napapansin na ginagawa nila ito, kahit na alam nila na pumanaw na ang mahal nila sa buhay.
 • Hallucination o naririnig at/o nakikita nila ang kanilang mahal sa buhay na pumanaw na.
 • Pagkakaroon ng mga kakaiba at nakakatakot na panaginip kasama ang kanilang namatay na mahal sa buhay.

Naghahandog kami ng iba't ibang mga libreng remote na bereavement support groups.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.