VITAS Advantage: Mga Serbisyo ng Hospice na Suporta para sa mga Doktor

Nagbibigay ang lahat ng hospice ng mga pangunahing serbisyo, ang aming mga pagkakaiba ang dahilan kung bakit kami natatangi. Layunin naming magbigay sa iyo ng nilalaman na naaangkop para sa iyong mga pangangailangan. Hanapin ang VITAS Advantage na naaangkop para sa iyo at sa iyong mga pasyente.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.