Mga Case Manager, Discharge Planner, Care Coordinator at Nurse Navigator

Bilang isang dalubhasang post-acute na ka-partner na nagsisilbi bilang isang naaangkop na ikalawang lugar ng pangangalaga, naghahandog ang VITAS ng kadalubhasaan na nagbibigay ng higit na mahusay at nakatugmang end-of-life care. 

Sa pakikipagtulungan sa VITAS, maaaring:

 • Maapektuhan ang hangganan ng kalidad, kabilang ang advance na care planning at mga pagsukat sa pagbabawas ng dami ng mga muling na-admit sa ospital
 • Mabawasan ang Medicare per beneficiary episode spending para sa mga eligible na pasyente sa hospice
 • Mabawasan ang pangkalahatang gastos ng matinding pangangalaga para sa malakas na pangangailangan, mataas na gastos na mga populasyon ng pasyente na nangangailangan ng komplikado at maraming mga uri na pangangalaga
 • Mabawasan ang posibilidad na muling ma-admit sa pamamagitan ng komprehensibong mga serbisyo at matalinong pangangalaga
 • Masimulan ang pakikipag-talakayan tungkol sa mga layunin ng pagpaplano para sa pag-aalaga/mataas na antas ng pangangalaga
 • Itugma ang pangangalaga sa kasalukuyang antas ng pangangailangan ng pasyente
 • Mabawasan ang dami ng mga namamatay sa loob ng pasilidad
 • Mabawasan ang mga kahirapan sa boarding at bed cycle
 • Mabawasan ang pangkalahatang mga araw sa kama
 • Mabawasan ang hindi kinakailangang pagbisita sa emergency department at muling pagka-confine sa ospital
 • Makatulong sa pagdiskubre ng pinaka-praktikal at epektibong plano ng pangangalaga
 • Mapabuti ang mga grado ng pasyente/pamilya 
 • Mapabuti ang pakikipag-usap sa pagitan ng pasyente, pamilya, hospitalist, case manager, case reviewer, pangunahing manggagamot at tagapaghandong ng health plan, lalo na sa larangan ng mga layunin ng pangangalaga at mga advance na directive

Ikinalulugod ng VITAS na makapaghandog ng libreng buwanan na mga pagtatanghal ng pagpapatuloy na edukasyon na accredited ng CCMC na siyang nagbibigay-alam at naghahandog ng bagong impormasyon sa mga case manager tungkol sa hospice care para sa mga pasyenteng may sakit na walang lunas.

Handa na ba ang inyong pasyente para sa hospice?