VITAS Advantage: Mga Espesyalista sa Malubhang Karamdaman

Ang mga espesyalista sa malubhang karamdaman ng VITAS ay dalubhasa sa mga partikular na sakit tungkol sa end-of-life care at advance na care planning, para matulungan kang makapaghatid ng pinahusay na pangangalaga para sa iyong mga pasyente.
 Karapa-dapat Ba Sa Hospice Ang Iyong Pasyente?

Nagbibigay ang lahat ng hospice ng mga pangunahing serbisyo. Namumukod-tangi kami dahil sa aming mga team ng mga espesyalista sa malubhang karamdaman. Batay sa mga pangangailangan ng iyong mga pasyente at residente, naghahatid ang mga espesyalista sa malubhang karamdaman ng VITAS ng mga naka-customize na serbisyo na hindi naibibigay ng maraming iba pang provider ng hospice.

Para sa mga Ospital

Tumutulong ang mga espesyalista sa malubhang karamdaman ng VITAS na masuportahan ang mga layunin ng iyong ospital para sa mas mataas na kalidad na pangangalaga, napaiksing tagal ng pagtigil sa ospital, pagbaba ng in-house na mortality, at pagtaas ng kasiyahan ng pasyente.
May dalawang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na nakatingin sa iPad

Para sa mga Doktor

Ang mga espesyalista ng VITAS sa malubhang karamdaman ay nakikipagtulungan sa iyong mga tauhan para magbigay ng mas mataas na kalidad na pangangalaga, mas mabuting komunikasyon, at mahusay na pangangasiwa ng sintomas para sa iyong mga pasyenteng may malubhang karamdaman habang papalapit na sila sa katapusan ng buhay.
Nakikipag-usap ang doctor sa isang mag-asawa sa desk sa kanyang opisina

Para sa mga Senior Living Communitiy

Nakikipagtulungan ang VITAS sa lahat ng mga tauhan ng komunidad ng pamamahay sa nakatatanda upang makilala ang mga pangangailangan at makapagbigay ng mga kakayahan at kagamitan, pagsasanay, at datos na nagreresulta sa pinabuting pangangalaga at mas mataas na kasiyahan ng residente.
Isang lalaking nakaupo sa kama

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.